Vrijdag 12 juni: Seminar over interculturele competenties

In Oude berichten by info@alseenrodelap.nl

Door de globalisering hebben steeds meer mensen, en niet alleen degenen met een internationale loopbaan, te maken met internationale contacten. Dit heeft er onder andere toe geleid dat momenteel in Nederland de internationalisering van het onderwijs hoog op de agenda staat. Maar wat betekent dit concreet voor het onderwijs? Wat moeten studenten leren om goed om kunnen gaan met mensen uit een andere cultuur? Zijn onze trainingsmethoden effectief? Hoe weten we wat studenten kunnen op dit gebied? Hoe geven we internationaliseringsactiviteiten in het onderwijs concreet vorm?

In samenwerking met de Hogeschool Utrecht organiseert Sietar Nederland op 12 juni een seminar over het definiëren, toetsen en ontwikkelen interculturele competenties van studenten. Professionals van verschillende hogescholen en universiteiten zullen tijdens dit seminar hun nieuwste ervaringen en inzichten op dit gebied met ons delen. Naast drie inleidende lezingen staan er meerdere presentaties en workshops op het programma. Tussen de sessies door is er ruimte om onderling ervaringen uit te wisselen en andere professionals te ontmoeten.

Meer informatie en aanmelden