Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant Centraal

In Overig by frisovdijk@hotmail.com

Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant Centraal wil graag gebruik maken van het gratis aanbod van Sietarianen die hun expertise direct willen inzetten aan vrijwilligers én vluchtelingen. SNV Brabant Centraal is gevestigd in Tilburg, Eindhoven en Breda. Het regiokantoor bevindt zich in Tilburg.
SNV Brabant Centraal heeft +/- 800 vrijwilligers en +/- 65 betaalde medewerkers. Daarnaast zijn er HBO- stagiaires binnen de organisatie.Medewerkers voeren hun werkzaamheden uit op het gebied van Juridische begeleiding; Maatschappelijke begeleiding; Inburgeringslessen; Arbeidsparticipatie.

Aanleiding
Voor beide groepen is er momenteel geen training Intercultureel Bewustzijn. Vrijwilligers willen zich graag inzetten voor de vluchteling en worden on the job getraind op de werkzaamheden die zij uitvoeren en krijgen daarnaast ook deskundigheidsbevorderingstrainingen. Dat kan een training IC zijn, maar dit is dan een externe training, en het is niet altijd mogelijk voor hen hiervoor een dag of aantal dagen vrij te nemen. De huidige basiscursus die iedere werknemer doorloopt biedt wel een kijkje in de keuken van interculturele communicatie, maar omvat geen training IC. Door een training IC aan vrijwilligers op locatie aan te bieden, krijgen zij een betere kijk op de eigen culturele identiteit en geeft het hen een betere reflectie op de hun communicatie met de vluchteling.
Niet alle vrijwilligers komen direct in contact met vluchtelingen. Sommigen onder hen hebben een administratieve functie en houden soms bewust een zekere afstand tot de vluchteling. Er is onder vrijwilligers sprake van vooroordelen, onwetendheid etc.

Daarnaast heeft SNV Brabant Centraal behoefte aan een training IC aan vluchtelingen die enigszins de Nederlandse dan wel de Engelse taal beheersen. De organisatie zou het op prijs stellen als de training ook in het Arabische of Tigrinya gegeven kan worden. De volwassen vluchtelingen krijgen via hun inburgeringstraject enigszins de kennis van de Nederlandse cultuur, maar die is vooral toegespitst op normen en waarden en wordt door taaldocenten gegeven. De meerwaarde van een trainer IC is dan al snel gemaakt.

Er is onder vluchtelingen sprake van discriminatie en racisme en onbekendheid met zelfreflectie en dus ook geen intercultureel bewustzijn. Vluchtelingen komen meestal uit gebieden die juist beheerst worden door discriminatie en racisme en waar het vernederen van de andere (minderheids) groep een zaak van alle dag is. Het is diepgeworteld en vaak onbewust.

Een mooie training zou een geïntegreerde training zijn, maar vaak is dit niet mogelijk vanwege de taalvaardigheid van zowel de vrijwilliger als de vluchteling of het onveilige gevoel bij de vluchteling. Een geïntegreerde training brengt juist de verschillende groepen samen. Je zou dit met onderstaand contactpersoon kunnen bespreken.

Duur van de training (in overleg kan dit worden aangepast): 1 tot 3 dagdelen van steeds 4 uur.
Inhoud: Praktische oefeningen en intervisie.
Contact: Maya Butulid, 013-5363630, mbutulid@snvbrabantcentraal.nl

Karin Mulders