Sietar’s eerste Blunderavond // Sietar’s first Blunder Night

In Home by frisovdijk@hotmail.com

Terugblik op de Blunderavond -door Activiteitencommissie lid Isabel Albers:

Afgelopen donderdag 19 november vond, als onderdeel van de Racisme & Discriminatie reeks, Sietar’s eerste blunderavond plaats. Een podium voor leden om zonder oordeel eens te kunnen delen waar zij weleens de fout in zijn gegaan. Bijvoorbeeld door iets onhandigs of ondoordachts te zeggen, van een vooropgesteld idee uit te gaan of juist niet datgene te zeggen wat je had willen zeggen. Dankzij de open sfeer en de mogelijkheid in kleine groepen te spreken, was er voor iedereen voldoende ruimte en vrijheid om zijn of haar verhaal te vertellen. Het was goed om te zien en horen dat het bij niemand altijd op rolletjes loopt en dat iedereen weleens een situatie tegenkomt waar diegene weer van leert. Daarnaast zorgde de plenaire afsluiting voor een interessant nagesprek; voor we het wisten was er 1,5 uur verstreken. Wederom een interessante en leerzame avond!

Een blunderavond als deze wordt zeker nog een keer georganiseerd. Heb je de behoefte om ook eens een misser uit je eigen ervaring te delen of hoor je graag hoe anderen daarmee omgaan? Houd de agenda van de activiteitencommissie dan zeker in de gaten!

//

Review on the Blunder Night -by Activity Committee member Isabel Albers:

Thursday 19 November last Sietar’s first-ever Blunder Night took place as part of the Racism & Discrimination series. A chance for members to share mistakes they’ve made without being judged on them. For example, by saying something without thinking it through properly, making assumptions based on a preconceived idea, or by not saying what you actually should have said. Thanks to a welcoming atmosphere and the opportunity to speak in small groups, there was enough space of freedom for every participant to tell their stories. It felt good to hear that no one is perfect and everyone sometimes encounters a situation from which you learn. At the same time, the plenary session opened up interesting discussions; before we knew an hour and a half passed by. Again, an interesting and educative evening!

A Blunder Night like this one will definitely be organised again. If you feel like sharing your blunders or want to find out how others deal with them, then keep an eye out for the agenda!