Sietar: in Dialoog tot Inspiratie – Verbinding – Groei

In Home by frisovdijk@hotmail.com

Een warme zomer ligt achter ons en de meesten hebben weer een start gemaakt om de dagelijkse zaken op te pakken. Het bestuur en de Activiteiten Commissie is sinds de ALV in april flink aan de slag gegaan met de punten die uit de vereniging naar voren zijn gekomen. We hebben intensieve gesprekken gevoerd over de essentie van onze vereniging. Wat is onze rol als vereniging in een veranderende samenleving? Hoe kunnen we ‘practice what we preach’ zodat diversiteit en inclusiviteit leidend worden in Sietar? Hoe kunnen we ons inspireren, verbinden en groeien? Op 8 oktober praten we hierover. Lees meer: