Presentaties Sietar seminar 12 juni

In Oude berichten by frisovdijk@hotmail.com

We kijken terug op een geslaagd seminar. Een uitgebreid programma met 3 keynote speakers en 18 workshop sessies, grote belangstelling, en de nodige waardering. Op zo’n dag kan men van veel slechts proeven. Een verdere kennisname en verwerking is echter mogelijk want bijna alle keynote speakers en workshopgevers stelden hun presentatie beschikbaar. Hier treft u een link aan met een dropbox waarin wij alle beschikbare materiaal verzameld hebben. Sietar-leden kunnen ze desgewenst kan downloaden.  

NB de beschikbaarheid van deze dropbox is verlengd tot 15 augustus!