Terugblik: Hoe werkt ‘verkleuring’ van onze samenleving door in de ouderenzorg?

De opkomst viel wat tegen maar diegenen die er waren vonden het “een super interessante avond, zeer inspirerend, levendige discussieavond, een programma dat ten aanzien van diversiteit, naast inhoud ook uitblonk in woord en daad, een goede combinatie van panelleden, taaie materie, mooie ontwikkelingen en tegelijk: wat gaan veranderingen traag”. Lees meer in de Sietar NieuwsLijn.

ALV 2017

Samenvatting
Bij de ALV op 6 april jl waren 24 leden aanwezig, 27 leden hadden zich afgemeld. Het bestuur deed verslag over het afgelopen jaar en gaf toelichting op vragen. De voornaamste highlights en besluiten:

  • Onze secretaris Karin Mulder gaf een goed overzicht van het (groeiend) aantal leden en instituutsleden. In 2016 hebben we 30 nieuwe leden mogen verwelkomen, waaronder ook veel instituutsleden (in 2015:53, in 2014:12), tegen 9 opzeggingen (in 2015:15). Totaal hebben we nu 184 leden! De ALV is tevreden met deze groei, maar wijst er ook op de onderlinge verbinding te versterken. Het bestuur zegt toe dit als speerpunt te maken.
  • Norella Verwoord, onze penningmeester, had weer een professioneel financieel jaarverslag opgesteld. De kascommissie bestaande uit Monika de Waal en Yvonne van der Pol keurde het goed. In 2016 was het voor het eerst sinds jaren niet nodig om uit de reserve te putten, de ALV keurt goed om het bedrag beschikbaar te houden voor 2017.
  • Er was onduidelijkheid over de contributie voor instituutsleden: in 2017 bedraagt dat €400 en vanaf 4 leden €90 per lid. De ALV neemt het besluit om de contributie voor instituutsleden naar €500 te brengen per 2018. Gezien de hogere uitgaven voor zaalhuur en professionaliseringskosten is ook een contributieverhoging voor individuele leden Het bestuur kondigt dit vast aan en komt in 2017 met een voorstel.
  • De kascommissie dringt erop aan een toekomstvisie op uitgaven te ontwikkelen en het bestuur zegt dit toe. Ook neemt de ALV de adviezen van de kascommissie over om de administratie (bonnetjes) te digitaliseren, en besluit de ALV om het maximale bedrag voor vrijwilligersvergoeding beschikbaar te stellen om iemand “in te huren” voor ledenadministratie en ondersteuning boekhouding en secretariaat, net zoals we Erik Slagt ‘inhuren’ voor de website en Nieuwslijn. Er wordt een werkgroep samengesteld om over de ins en outs na te denken.
  • Michel Koot riep herinneringen aan bijeenkomsten in 2016 op. Jan Hogerwerff en Dieko Boekel nemen afscheid van de AC (Jan na 10 jaar!!), Maya Butalid en Ebru Erkilic nemen hun plaats over.
  • Hanneke Brakenhoff vertelde over de verschillende activiteiten van Sietar Europe en deed een oproep: wat zou Sietar Europe voor JOU kunnen doen? Karin Mulder neemt namens Nederland deel aan het informele overleg van Sietar Global Connect. Zij belooft terugkoppeling te geven via de Nieuwslijn. Leden kunnen vragen inbrengen door een mail te sturen naar het secretariaat.
  • Verder waren er louter complimenten voor de manier waarop het bestuur en actieve leden afgelopen jaar aan de slag zijn geweest. Ook de Popup academy was een geweldig succes. Francien Wierenga roept op om hier vervolg aan te geven.
  • Social Media zou creatiever ingezet kunnen worden. Charlotte en Ebru gaan onderzoeken op welke manier we Facebook kunnen inzetten. Ook ontstaat tijdens de ALV de Communicatie Commissie, bestaande uit Sandra Valkenburg en Jacqueline Franssens.
  • Nieuwe bestuursstructuur. De ALV gaat akkoord met het voorstel om het bestuur 2-lagig te maken met een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) en een algemeen bestuur (Sietar Europe, activiteitencommissie, communicatie, leden). Ook is er akkoord dat Eva van Ooijen, Nikki de Jong, Hanneke Brakenhoff en Jacqueline Franssens toetreden tot het bestuur. Ursula Brinkmann treed terug als voorzitter (en wordt bedankt met een complimenten shower), Karin Mulders neemt waar.

Binnenkort zullen de concept notulen beschikbaar zijn achter de login. Dan bent u geheel op de hoogte.
Stukken t.b.v. de ALV: klik hier


“Nichts ist so beständig wie der Wandel,” sagte Heraklites schon. (Niets is zo constant als verandering).
Klik op de afbeelding voor meer informatie.

Test met rennend lijntje

 
 

New board Sietar Europa

Dear SIETAR-ians!
I am delighted to welcome our new executive officers team to the board.

President: Joyce Jenkins, also serving as the President of SIETAR UK
Vice-president: Hanneke Brakenhoff, Board representative from SIETAR Netherlands
Treasurer: Linda Vignac, also serving as the President SIETAR France
Secretary – presently vacant

I am very confident in this wonderful executive team having worked with each of them through the years. I am also very confident in the many capabilities of our talented Board Members (link to SEU Board page). SEU is in good hands! Sometimes it feels like contributing to the Board is tedious and time consuming. But it is also our contribution to help shape a field and organisation we are passionate about. I have always felt it a worthy contribution.

Dr. Pari Namazie

International conference Pune, India

The India chapter is pleased to announce the next international conference in Pune, India on February 17 – 18th of 2018.
As a consequence of globalisation, intercultural competence emerged as an essential component of working, studying, and thriving in a world where technology had shrunk geographical space and increased the frequency and complexity of global interactions. Read more: download the flyer SIETAR INDIA 2018.  You might also be interested in the Conference Proposal Guide.

Sietar NL Bestuursstukken

2018

Stukken t.b.v. de ALV (14 maart 2018):
1. Agenda & programma ALV – 14-04-2018 – SNL (def.)
2. Notulen ALV 2017 – SNL
3. Jaarverslag 2017 – SNL
4. Begroting 2018 – SNL (def.)

Stukken m.b.t de Ethische Code:
Ethische Code
EthischeCode SietarNL- historie
EthischeCode SietarNL – sietar algemeen
EthischeCode SietarNL – klachtenprocedure

2017

Jaarprogramma 2017
Concept Notulen ALV Sietar NL 6 april 2017
20161012 Notulen ALV

SNL Begroting 2017
2017 Programma en Agenda ALV
SNL Financieel verslag 2016-signed
Sietar sociaal jaarverslag 2016

Verslag ALV 2017

SIETAR NL Beleid 2017 en verder
Dankzij alle verkregen input van de werkgroepen en de uitkomsten van discussies tijdens de ALV 2016 is het het bestuur gelukt om met een  beleidsstuk een aanzet te geven om Sietar Nederland verder te professionaliseren en om richting te geven aan de koers van onze vereniging.
Voortaan worden de leden in het voorjaar uitgenodigd om tijdens een werkbijeenkomst hierover met elkaar van gedachten te wisselen, zodat we het beleid gezamenlijk handen en voeten kunnen geven.
Download het SIETAR Strategiestuk.

2016

Statuten Sietar Nederland

Sietar EU Webinar Events Calendar 2018

In 2017, more than 500 participants attended our 10 webinars – thank you very much! This coming year, the Events & Membership Committee has organised 11 webinars on many different subjects with speakers from many different countries and we hope that even more of you will attend in 2018. Recordings of our webinars can be found on our SIETAR Europa YouTube Channel here! We are constantly uploading past webinars as well! We also have a Global SIETAR Events calendar, don´t miss checking it out here! Next year’s calendar presents a wide range of themes from a truly international panel of presenters. Click for the complete SIETAR Europa 2018 webinar program.

Our next webinar:
February 7th  2018, Wednesday, at 16.00 – 17.00 pm (CET)
Speaker:          Lucy Fogarty & Mo Rajan
Topic:              “Facilitate a fun and engaging learning experience with interactive cartoon games”
Register here.

Jaarprogramma 2018

Aanmelden en kosten: avondbijeenkomsten zijn gratis voor leden, belangstellenden betalen € 20.
Voor werkconferenties en seminars kan een bijdrage gevraagd worden.
Deze informatie staat ook in de SIETAR folder 2018.
Voor actuele informatie en aanmelden, zie de Agenda.

A CLOSER LOOK AT INTEGRATION Wed 10 January 19-22 h
in Seats2Meet Utrecht – Film, talk and discussion about (reverse) integration, from the perspective of the newcomer.

MEET NEUROSCIENTIST JOSEPH SHAULES Tue 20 February 19-22 h
in Seats2Meet Utrecht – A sneak peek of the latest research that is volutionizing our understanding of culture, cognition and the intercultural mind.
English spoken

POLARISATIE IN INSTITUTIES Wo14 Maart 19-22 u
in Seats2Meet Utrecht –
De zichtbare en onzichtbare kant van discriminatie en white privilege in instituties, zoals in de ouderenzorg.

KORTE WORKSHOPS EN TALKS DOOR LEDEN & ALV Za 14 April 10-17 u
voor locatie zie website –
Leer van elkaar en durf jezelf te laten zien op deze interactieve dag. Wordt gecombineerd met de ALV, waar we in gesprek gaan over de toekomst van SIETAR Nederland.

INTERNATIONAL CONFERENCE ’DEPOLARISATION & DIALOGUE’ Thu 21 June 11-17 h
at the HAN Nijmegen –
Keynotes, workshops and discussion to integrate experiences and knowledge and explore new ways. In co-operation with the SSIP from Germany
and the HAN from Nijmegen.
English spoken

INTERCULTUREEL TALENT IN DE CORPORATE WERELD Do 13 September 19-22 u
voor tijd en locatie zie website – Hoe werf, selecteer en ontwikkel je intercultureel
talent in deze globaliserende wereld? Successen en missers op de internationale
arbeidsmarkt.

MEDIA EN MARKETING IN INTERCULTUREEL PERSPECTIEF Di 9 Oktober 19-22 u
in Seats2Meet Utrecht –
Wat is de rol van cultuur in marketing en digitaal mediagebruik?
Media-expert Sirous Kavehercy gaat aan de hand van zijn internationale
ervaring en praktijkvoorbeelden interactief met de deelnemers aan de slag.

ACTUALITEIT IN INTERCULTURELE COMMUNICATIE Vr 9 November
voor tijd en locatie zie website –
Deze bijeenkomst is gereserveerd om een actueel
onderwerp op het gebied van interculturele communicatie te behandelen.

TERUGBLIK OP HET JAAR Wo 12 December 19-22 u
in Seats2Meet Utrecht –
Wat is jou het meeste bijgebleven en waar wil je graag over
doorpraten? We blikken terug en er is ruimte om goed in gesprek te gaan over één of
meer onderwerpen.

Routefilmpje naar Seats2meet Utrecht, Moreelsepark 65
(Hoog Catharijne, Kantoren Hoog Overborch, 2e etage)