Over SIETAR

Wij zijn SIETAR Nederland

Een interdisciplinaire vakvereniging van en voor professionals op het gebied van interculturele communicatie, diversiteit en inclusie

SIETAR Nederland is een zelfstandige vakvereniging binnen SIETAR (Society for Intercultural Education, Training and Research). SIETAR is 's werelds grootste vakvereniging van en voor professionals op het gebied van interculturele communicatie, diversiteit en inclusie. De vereniging verbindt vakgenoten  op het gebied van onderzoek, onderwijs en training op bovengenoemde terreinen.

Sietar leden zijn op allerlei manieren actief betrokken bij complexe maatschappelijke vraagstukken in Nederland en internationaal. Denk aan het bevorderen van diversiteit en inclusie en interculturele competentie-ontwikkeling in organisaties, als ook het voorkomen van polarisatie en het bestrijden van racisme, discriminatie en uitsluiting in de samenleving. De leden geven hier vanuit hun professie invulling aan.

In het complexe en veeleisende werkveld van Sietar leden is inspiratie en verbinding met vakgenoten cruciaal om te kunnen groeien, zowel professioneel als persoonlijk. Vandaar ons motto voor 2020-2023: Inspiratie, Verbinding, Groei {PDF STRATEGIE als LINK}. De rol van Sietar Nederland is dit mogelijk te maken door het bevorderen van ontmoetingen, diepere contacten aangaan, uitwisselen en koppelen van activiteiten met leren en ontwikkelen als kern. In die ontmoetingen streven we naar zowel verdieping als verbreding.

SIETAR Nederland is lid van SIETAR Europa. Alle leden zijn automatisch lid van zowel Sietar Nederland als Sietar Europa.

Wat doet SIETAR?

 • draagt bij aan effectievere communicatie tussen mensen van verschillende culturele achtergronden
 • bevordert het cultureel bewustzijn van de politieke besluitvorming, het zakenleven en het onderwijs
 • bouwt aan een voortdurend groeiend netwerk van interculturele specialisten
 • biedt multidisciplinaire professionele expertise
 • ondersteunt de ontwikkeling van professionele standaarden
 • stimuleert het schrijven van publicaties en promoot onderzoek
 • ondersteunt bij persoonlijke en professionele ontwikkeling
 • organiseert regionale, nationale en internationale bijeenkomsten en conferenties.

Organisatie SIETAR Nederland

SIETAR staat open voor iedereen die beroepsmatig in aanraking komt met thema’s rond culturele diversiteit en zich hierin verder wil ontwikkelen. De SIETAR-leden komen uit verschillende sectoren zoals onderwijs, bedrijfsleven, overheid of gezondheidszorg. Zij zijn werkzaam als HR medewerker/manager, trainer, coach, adviseur, consultant, docent, onderzoeker, beleidsmedewerker of therapeut, of zij volgen een studie in een van deze richtingen. Wereldwijd heeft SIETAR ruim 3000 leden, waarvan ruim 160 leden in Nederland. Leden van SIETAR Nederland zijn automatisch lid van SIETAR Europa.

Als lid van SIETAR heb je:

 • toegang tot een database van meer dan 3000 collega’s wereldwijd
 • informatie over het interculturele en diversiteitswerkveld: conferenties, congressen, workshops, webinars
 • wereldwijde KORTING op SIETAR-activiteiten (vaak compenseert deze al de jaarlijkse contributie)
 • de mogelijkheid om te participeren in werkgroepen of commissies
 • de kans om ervaringen, bronnen en benaderingen met elkaar te delen
 • jouw ideeën en uitdagingen samen met collega’s verder ontwikkelen
 • meewerken aan het platform voor het maatschappelijke debat
 • deelnemen aan seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
 • bijdragen aan de professionalisering van ons werkveld, o.m. via de ledenvergaderingen
 • vacatures plaatsen en bekijken

 

Meer informatie over aanmelden en (de kosten van) het lidmaatschap vind je hier.

Vereniging SIETAR Nederland

SIETAR is een vereniging van professionals op het gebied van interculturele communicatie en diversiteit. SIETAR wil de mogelijkheden laten zien die diversiteit biedt voor de samenleving en helpen bij de realisering hiervan. Deze vereniging ‘werkt’ voor en door de leden.

Bestuur
 • Yvonne van der Pol – Voorzitter ad-interim en vertegenwoordiger Sietar Europa - voorzitter@sietar.nl 
 • Ardi Bouwers – Penningmeester - penningmeester@sietar.nl
 • Masako Kato – Secretaris - secretariaat@sietar.nl
 • Maaike Jongepier – Bestuurslid Instituten en Activiteiten en Communicatie Commissie - instituten@sietar.nl
 • Leendert-Jan Verhappen – Liaison Activiteiten en Communicatie Commissie - activiteiten@sietar.nl
Activiteitencommissie
 • Iliana Docheva
 • Nikki de Jong
 • Leendert-Jan Verhappen
 • Isabel Albers
 • Chinelo Lashley

  Communications
 • Stella Tersteeg
 • Dana Hehalatu
  communicatie@sietar.nl

Ereleden

 • Mieke Janssen-Matthes ꝉ 
 • Geert Hofstede ꝉ 
 • Frank Oomkes
 • Hedy d’Ancona
 • Jacqueline Franssens
 • Jan Gijn
 • Jan Hoogewerff
 • Nel Jessurun
 • Yvonne Verhoeff
Image

Ethische Code

De Ethische Code dient als richtlijn voor het professioneel handelen op het gebied van diversiteit en interculturele educatie, training en onderzoek van de leden die zich aan de Code hebben gecommitteerd. Deze leden onderschrijven de Ethische Code vanuit het belang om aan elkaar en aan de buitenwereld duidelijk te maken waar zij als gezamenlijke leden voor staan in dit veelomvattende, complexe en voortdurend veranderende werkveld. Deze leden zijn zich er bovendien van bewust dat het creëren van deze richtlijnen een dynamisch proces is dat voortdurend vraagt om zelfreflectie en een sociaal-maatschappelijke kritische blik, van zowel de individuele leden als van Sietar Nederland als geheel.

Doel

De Ethische Code is bedoeld om leden van Sietar Nederland in staat te stellen om:

 • de individuele professionaliteit in stand te houden en te bevorderen;
 • bestaande ethische richtlijnen voortdurend zorgvuldig te onderzoeken, kritisch te toetsen en het gesprek hierover te stimuleren;
 • heldere normen te bieden als kader voor zelfreflectie voor de uitoefening van hun professie.

Stukken
Ethische-Code
Ethische code voor leden van Sietar Nederland – Historie
Ethische code voor leden van SIETAR Nederland – Algemeen
Klachtenprocedure
Code of Ethics SietarNL

Sietar NL heeft bijeenkomst gehouden over Ethische Code 

Op 11 januari 2019 organiseerde Sietar NL voor de ondertekenaars van de Ethische Code een follow up sessie.

Ondertekenen

Als je de Ethische Code nog niet hebt getekend, maar dit nog wel zou willen doen, klik dan hier. Deze leden gingen je voor.  Alle nieuwe leden krijgen in hun welkomstpakket automatisch een link naar de Ethische Code zodat ze hier in een vroegtijdig stadium kennis van kunnen nemen.

Webinar Code of Ethics

Sietar Netherlands has recently introduced a Code of Ethics. It has not always been easy. Their journey to finally realize a Living Code of Ethics, combined with a compliance procedure and a compliance committee, has taken three years. In a special webinar 25th June 2018 people could meet the three Sietar members that were deeply involved from the beginning.

So good that over 20 European Sietar members joined this webinar, which provided the participants with inspiration and information since ethics is important in our field. Thanks again Matthew Hill for the initiative to organize this and thanks to our members Teuni Looij, Jacqueline Franssens and Yvonne van der Pol for sharing their experiences with other national Sietars.

To watch the recording click here.

Charter for global SIETAR

Accepted by the SIETAR Europe Board in Wien d.d. March 27th 2009

Granada, 23 October 2008

SIETAR organisations around the world are committed to each other and to the following principles:

 1. All SIETAR organisations are committed to encouraging and supporting research, education, and training in the field of intercultural relations that is directed toward an increase in the understanding and acceptance of differences among peoples of different cultures and an increase in competence in diversity among the peoples of the world.
 2. All SIETAR organisations subscribe to the Universal Declaration of Human Rights.
 3. All SIETAR organisations are open to all people who share the values formulated in this charter and in their statues. No applicant will be rejected for membership in SIETAR, because of his/her place of residence, citizenship or his/her educational or professional background.
 4. SIETAR supports and encourages all theoretical and practical approaches to the study and practice of diversity that increase intercultural understanding, whether coming from academia or through practical experience in the many field applications, and from any geographical, ethnic or cultural origins.
 5. All SIETAR organisations will be member of the SIETAR Global Council and are represented on the Council by designated representatives from the national or supranational SIETAR organisations in the area of the world in which they are located. New SIETAR organisations must be approved by the Global Council after following procedures that are advertised and fully accessible.
 6. Joint activities and agreements between SIETAR organisations around the world are promoted to strengthen the ties between SIETAR organisations.
 7. Violations of the mission and values stated above and political positioning of a SIETAR organisation or group that fails to support the philosophy and the charter of SIETAR will be critically examined by the SIETAR Global Council and could lead to exclusion from the Network.

Geschiedenis

SIETAR was founded in the United States in 1974 by a few dedicated individuals to draw together professionals engaged in various forms of intercultural learning and engagement research and training.

Originally called SITAR, the name was later changed to encompass education and the Society became SIETAR. Its goal was to provide a forum for exchanging ideas about training, theory, and research, and to learn from each other as well as to provide a place where interculturalists could strengthen their bonds with each other. They envisioned an exchange between people in different disciplines and professional activity that would strengthen the theoretical development and practice of intercultural communication.

 The Society rapidly grew beyond the borders of the United States attracting people from around the world who had similar concerns and interests and was named SIETAR International in 1982. SIETAR Japan was founded in 1985 to serve the interests of its international membership in Japan. SIETAR Indonesia was formed to promote intercultural work in that country. SIETAR USA was founded in 1999 to bring together intercultural specialists in the USA and from across the continent. Young SIETAR, formed in 1994, offers students and young professionals across the globe ways to share ideas and discuss issues of interest.

 In 1999, it was decided to disband the International organization and create a global network of regional, national and local societies that would focus on enlarging the work of SIETAR within the boundaries of their communities and cultures while linking with each other to ensure an international perspective. Work is in progress to establish the SIETAR Global Council, composed of representatives from established SIETAR organizations, whose objectives include encouraging the development of new SIETAR groups, coordinating and promoting cooperation among existing SIETAR organizations, and working together toward a wider acceptance of the principles and practices of intercultural communication.

 SIETAR Europa was founded in 1991 in an effort to establish closer links between interculturalists within the continent. Since then national organisations have been formed in Europe, and today SIETAR Europa is, on the one hand, an umbrella organisation for the European SIETARs, and, on the other, unites intercultural academics and practitioners who live in countries without a national organisation.

Where SIETAR Began,  by Albert R. Wight, Ph.D. 

Prepared for the SIETAR Global Conference, October 2008

Statuten SIETAR Nederland

Heden,

verschenen voor mij, Meester Louis Clément Gambon, Notaris ter standplaats ‘s-Gravenhage:

 1. de heer ingenieur JACOBUS VAN GIJN, leraar Christelijke HTS te Hilversum, wonende te Hilversum, Insulindelaan 9, volgens zijn verklaring geboren te Dordrecht op twee november negentienhonderd negentien;
 2. de heer Doctorandus J0HAN PHILIP ARNOLD JUCH, wetenschappelijk medewerker, wonende te ‘s-Gravenhage, Landréstraat 547, volgens zijn verklaring geboren te Palembang op zes mei negentienhonderd drie en vijftig;

De comparanten verklaarden bij deze op te richten een vereniging, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten: