Organisatie

SietarNL is een vereniging waarbij alle werkzaamheden vervuld worden door vrijwilligers. Jaarlijks wordt een Algemene Ledenvergadering georganiseerd door het bestuur, waarin alle belangrijke besluiten worden genomen. Er is een vrijwilligers handboek om nieuwe actieve leden wegwijs te maken. Onkosten van vrijwilligers worden vergoed.

Bestuur

Voorzitter
  Positie nog te vullen

Yvonne van der Pol
  Vertegenwoordiger Sietar Europa
  Oud voorzitter
  voorzitter@sietar.nl 

Hester Minnema
  Penningmeester
  penningmeester@sietar.nl

Masako Kato
  Secretaris
  Lidmaatschap
  secretariaat@sietar.nl

Sietar Bestuur
ACC

Activiteiten- en Communicatie Commissie (ACC)

Theresa Sigillito Hollema
  Events

Annelie Wambeek
  Communication coördinator & Events

Iliana Docheva
  Member Experience Officer

Anke Dornebos
  Events

Nikki de Jong
  ACC consultant

Diversiteit & Inclusie werkgroep olv

- Nirupa Shantiprakesh

- Seyda Buurman-Kutsal

Ereleden

- Mieke Janssen-Matthes  †

- Geert Hofstede  †

- Frank Oomkes

- Hedy d’Ancona

- Jacqueline Franssens

- Jan Gijn

- Jan Hoogewerff

- Nel Jessurun

- Yvonne Verhoeff