Organisatie

SietarNL is een vereniging waarbij alle werkzaamheden vervuld worden door vrijwilligers. Jaarlijks wordt een Algemene Ledenvergadering georganiseerd door het bestuur, waarin alle belangrijke besluiten worden genomen. Er is een vrijwilligers handboek om nieuwe actieve leden wegwijs te maken. Onkosten van vrijwilligers worden vergoed.

Bestuur

Voorzitter
  Positie nog te vullen

Hester Minnema
  Penningmeester
  penningmeester@sietar.nl

Jeroen Jansen
  Secretaris
  Lidmaatschap
  secretariaat@sietar.nl

Clair Aghassipour
  Activiteiten en Communicatie Coordinator
  communicatie@sietar.nl

Annelie Wambeek
  Sietar EU Liason

Sietar Bestuur
ACC

Activiteiten- en Communicatie Commissie (ACC)

Theresa Sigillito Hollema
  Events

Sandra Schindler
  Communication coördinator & Events

Iliana Docheva
  Member Experience Officer

Leendert-Jan Verhappen
  ACC Consultant

Diversiteit & Inclusie werkgroep olv

- Nirupa Shantiprakesh

- Seyda Buurman-Kutsal

Ereleden

- Mieke Janssen-Matthes  †

- Geert Hofstede  †

- Frank Oomkes

- Hedy d’Ancona

- Jacqueline Franssens

- Jan Gijn

- Jan Hoogewerff

- Nel Jessurun

- Yvonne Verhoeff