Nieuwe verkiezing voorzitter SIETAR EU

In Oude berichten by frisovdijk@hotmail.com

logo_SietarEuropaOp de vergadering van het SIETAR Europa bestuur in Dublin op 25/26 september j.l. heeft het bestuur besloten dat de onlangs gekozen president Claude Bourgeois niet verder zal gaan in deze functie. Dit in verband met aanhoudende protesten tegen de gevolgde verkiezingsprocedure.

 De president van Sietar Europa wordt door de bestuursleden van SIETAR Europa gekozen uit haar midden. Het SIETAR EU bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van alle landelijke SIETARs in Europa en twee vertegenwoordigers van de zgn. directe leden (leden die niet lid zijn van een landelijke SIETAR vereniging). De statuten schrijven voor dat de verkiezing van directe bestuursleden in het SIETAR Europa bestuur moet plaatsvinden vóór de verkiezing van de president. Door onvoorziene omstandigheden is dat dit jaar niet gebeurd. Claude Bourgeois is in april gekozen als president, terwijl de verkiezing van de directe bestuursleden pas begin oktober van dit jaar kon plaatsvinden. Hierdoor werden de directe leden feitelijk uitgesloten van het voorzitterschap.

Op 16 oktober zijn er nieuwe presidentsverkiezingen. Dan zijn ook de bestuursvertegenwoordigers van de directe leden in de gelegenheid om zich kandidaat te stellen. Tot die tijd neemt de huidige vice voorzitter, Hanneke Brakenhoff, het voorzitterschap waar.