Nieuw: Expert in Nieuwkomersonderwijs.

In Oude berichten by frisovdijk@hotmail.com

De opvang in ons land van nieuwkomers met hun gezinnen is een zeer actueel thema met diverse maatschappelijke implicaties, ook voor leraren in het onderwijs. In het onderwijs wordt alom een grote handelingsverlegenheid geconstateerd bij de opvang van ‘nieuwkomers’. De Master SEN opleidingen van Hogeschool Windesheim en het Seminarium voor Orthopedagogiek van de Hogeschool Utrecht ontwikkelen, samen met experts uit het werkveld, de nieuwe leerroute ‘Expert in Nieuwkomersonderwijs’ voor leraren die expert in nieuwkomersonderwijs willen worden.

Op 12 januari zal daartoe tussen 10.00 en 12.30 uur een ‘veldraadpleging’ worden georganiseerd in Amersfoort (HU-Amersfoort). Hiervoor willen we een groepje experts uitnodigen uit wetenschap en onderzoek, deskundigen uit de beroepspraktijk met specifieke expertise op nieuwkomers en de ontwikkelaars van beide instituten van deze pilot. Het doel van de bijeenkomst is om een voorlopig conceptprogramma aan een grotere groep ontwikkelaars uit werkveld, HU en Windesheim te presenteren en verder in gesprek te gaan om bouwstenen te verzamelen voor deze pilot. Vervolgens gaan we dit programma samen nadere inhoud geven. Werkveld deskundigen kunnen eventueel betrokken worden als ontwikkelaar.

Voor de bijeenkomst van 12 januari worden de reiskosten van externen vergoed en kunnen de werkvelddeelnemers desgewenst vacatiegeld declareren. Zou je s.v.p. eens kunnen peinzen aan welke mensen je denkt. Geef s.v.p. suggesties van namen door aan Bert Groeneweg, onderwijsadviseur | Seminarium voor Orthopedagogiek. Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=S1MTL5z7VTQ&feature=youtu.be