Nieuws van de commissies

In Oude berichten by frisovdijk@hotmail.com

Wijzigingen Activiteitencommissie
Nicole Kienhuis heeft aangegeven per 1 januari de activiteitencommissie te verlaten. Zij doet dit werk nu 3 jaar, met enorm veel plezier (dat is te merken!) maar het gaat steeds moeilijker samen met al die andere dingen die ze óók doet. We hebben nog geprobeerd haar langer vast te houden maar ze was onverbiddelijk. Nikki de Jong zal haar plaats innemen in de commissie. Velen zullen haar van gezicht kennen, want hoewel ze nog geen jaar lid is, behoorde ze meteen tot de trouwe bezoekers. We zijn erg blij met haar komst.

Vrijwilligers ondersteuning vluchtelingen
Via de Nieuwslijn hadden we vanuit het bestuur gepolst of er belangstelling zou zijn om via Sietar gekoppeld te worden aan ofwel Vluchtelingenwerk ofwel het Rode Kruis. Met beiden organisaties hadden we contacten. Tenminste 6 leden hebben daarop gereageerd. Zij worden op de hoogte gehouden als we benaderd worden. Andere leden zijn op eigen initiatief of via hun eigen contacten vrijwillig bezig met taal of cultuurtraining of coaching. Mocht iemand materiaal nodig hebben, al aan het maken zijn, of al gemaakt hebben, en dat willen delen, neem dan contact op met Jacqueline Franssens (info@cultureatwork.nl). Dan helpen we als vereniging elkaar zo goed mogelijk.

Werkgroepen komen met vragen
Op de ALV in april 2015 vonden prachtige discussies plaats over de strategie voor komende 10 jaar voor Sietar, de vraag of we een gedragscode zouden willen hebben en wat daar dan in zou moeten staan dat ieder van ons zou ook willen onderschrijven en sponsoring
Er zijn drie werkgroepen geformeerd en aan de slag gegaan. Alle drie staan ze op het punt om de leden bij hun onderwerpen te betrekken.
Weet daarom dat er via diverse kanalen discussies gestart worden waarin jullie uitgenodigd worden je mening te geven. Doe dat vooral. Het
werk van deze drie werkgroepen komt samen bij de ALV op 16 april 2016 (dat is voor de verandering een zaterdag ja).