SIETAR (Society for Intercultural Education, Training and Research) is ‘s werelds grootste vakvereniging van en voor professionals op het gebied van interculturele communicatie en diversiteit. De vereniging stimuleert onderzoek, onderwijs en training gericht op acceptatie van en begrip tussen mensen van verschillende culturele achtergronden en het verhogen van de competentie in het omgaan met diversiteit. SIETAR zet zich tevens in voor de professionalisering van het interculturele werkveld.

SIETAR Nederland is een zelfstandige vakvereniging binnen SIETAR Europa, en daarmee onderdeel van het wereldwijde SIETAR-netwerk. In de footer vindt u links naar de internationale zusterorganisaties. SIETAR Nederland vervult hierbij een platformfunctie door mensen – actief op de genoemde gebieden – met elkaar in contact te brengen en van en met elkaar te laten leren. 

Wat doet SIETAR?

SIETAR:
• draagt bij aan effectievere communicatie tussen mensen van verschillende culturele achtergronden
• bevordert het cultureel bewustzijn van de politieke besluitvorming, het zakenleven en het onderwijs
• bouwt aan een voortdurend groeiend netwerk van interculturele specialisten
• biedt multidisciplinaire professionele expertise
• ondersteunt de ontwikkeling van professionele standaarden
• stimuleert het schrijven van publicaties en promoot onderzoek
• ondersteunt bij persoonlijke en professionele ontwikkeling
• organiseert regionale, nationale en internationale bijeenkomsten en conferenties.

Volg Sietar NL op FacebookTwitterLinkedin