Werkconferentie Onderwijs & Onderzoek

Kaart wordt geladen...
11/10/2017   18:00 - 22:00
Seats2Meet, Utrecht Centraal Station

Heb je deelgenomen aan het internationale congres op 19/20 september (of baal je dat je toen niet kon) en wil je over deze onderwerpen doorpraten? Of je er bij bent geweest of niet, op 11 oktober krijg je tijdens de Sietar werkconferentie de kans om met de leden van het Centre of Expertise for Global Learning in gesprek te gaan over de thema’s die op dit moment spelen binnen internationalisering in het onderwijs.

Tijdens deze open en interactieve avond zal onderzoeker Jos Beelen een inleidende keynote verzorgen waarna we samen met de experts van de kenniskring de discussie aangaan over uitgelichte onderwerpen. Bijvoorbeeld, hoe zorg je ervoor dat curricula zodanig zijn ingericht dat ook de ‘thuisblijvende’ studenten zich ontwikkelen tot wereldburgers? Hoe zorg je ervoor dat studenten op de juiste manier reflecteren over hun interculturele ontmoetingen? Over welke competenties moeten docentenbeschikken om curricula voor alle studenten een internationale en interculturele dimensie te geven?

Deze en nog veel meer prikkelende vragen zullen aan vijf verschillende discussietafels worden
besproken o.l.v. verschillende zoals moderatoren Jos Walenkamp en Jos Beelen. Onderaan deze pagina vind je een mooie samenvatting van deze inspirerende experts en de discussietafels die ze zullen leiden.

Programma
18.00 – 19.00 pizza’s eten, inloop & netwerken
19.00 – 19.10 opening, instructie verloop van de avond
19.10 – 19.40 keynote Jos Beelen
19.40 – 20.00 korte toelichting van hun thema’s door 5 moderatoren
20:00 – 20:30 tafelronde 1
20.30 – 21:00 koffie thee pauze, doorpraten & netwerken
21.00 – 21.30 tafelronde 2
21.30 – 22.00 gezamenlijke afsluiting

Locatie: Seats2Meet Utrecht
Inschrijven: via het ticketkantoor

We willen elkaar zeker ook informeel ontmoeten dus we hopen dat jullie om 18.00 een hapje met ons mee-eten!

Thema Keynote
Binnen de internationalisering is de aandacht de laatste jaren verschoven van mobiliteit voor een kleine groep studenten naar een geïnternationaliseerd curriculum voor alle studenten. We weten dat mobiele studenten tal van vaardigheden leren tijdens studie of stage in het buitenland. Een cruciale vraag is daarom hoe we onze curricula zo kunnen inrichten dat alle studenten zich ‘at home’ ontwikkelen tot wereldburgers die interculturele competenties verwerven en daarop kunnen reflecteren.

Onderwijsinstellingen hebben tal van instrumenten om interculturele vaardigheden van hun studenten en docenten te ontwikkelen. Steden, met hun diversiteit, kunnen als leeromgevingen fungeren en technologie maakt het mogelijk om on line samen te werken met studenten in het buitenland. Tenslotte is het vanuit Nederland ook relatief gemakkelijk om kortdurende mobiliteit ‘abroad’ als instrument in te zetten. Uit onderzoek blijkt dat dit soort mobiliteit wel degelijk effect sorteert.

Discussietafels: moderator & thema
1. Jos Walenkamp: Training in Intercultural Competencies (TIC)
2. Jos Beelen: Professionalisering van docenten
3. Ankie Hoefnagels (Kenniskring): Reflectie van studenten op interculturele ontmoetingen
4. Cheryl Gerretsen (Hogeschool Rotterdam): Hoe kunnen docenten van elkaar leren om de international
classroom inclusief te maken?
5. Simten Goren-Kalayci: Global citizenship

Vragen/thema’s discussietafels

1: Training in Intercultural Competencies (TIC)

2: Professionalisering van docenten

 • Over welke competenties moeten docenten beschikken om curricula voor alle studenten een internationale en interculturele dimensie te geven?
 • Verlangen we eigenlijk vaardigheden van onze studenten die we niet van onze docenten vereisen?
 • Leidt een intercultureel vaardige docent automatisch tot intercultureel vaardige studenten?
 • Wat is de beste aanpak om docenten te ondersteunen in het ontwikkelen van de benodigde competenties?

3: Reflectie van studenten op interculturele ontmoetingen

Een steeds vaker gebruikte manier om (HBO) studenten te laten groeien in hun interculturele competentie is door ze te laten reflecteren op interculturele ontmoetingen in binnen- en buitenland. Bijvoorbeeld door ze in het kader van hun stage te laten bloggen.

 • Hoe kun je dit het beste aanpakken: de studenten op ideeën brengen door ze een aantal afgebakende opdrachten en thema’s aan te reiken? Of ze juist vrij te laten?
 • Een eerste analyse van blogs over interculturele ervaringen door studenten van een HBO opleiding wees uit dat studenten in hun blogs toch regelmatig oordelend en generaliserend schrijven over mensen uit andere culturen. De vraag is of je dit moet voorkomen of dat dit deel is van het leerproces?
 •  Samenhangend met de vorige vraag: zijn de aspecten van interculturele competentie: – kennis, vaardigheden en attitude –  randvoorwaarden voor een goed blog of leren de studenten van hun ‘fouten’?
 • Studenten delen hun interculturele ervaringen op een besloten online platform. Hoe zou peer pressure en psychologische veiligheid de inhoud van de blogs kunnen beïnvloeden?

4: Hoe kunnen docenten van elkaar leren om de international classroom inclusief te maken?

 • Hoe kan action research/action learning leiden tot inclusiviteit?
 • Hoe zet je impliciete kennis in voor ‘diverse’ teams?

5: Global Citizenchip

 • Wat is wereldburgerschap voor jou? Welke invulling geef je aan het begrip wereldburgerschap?
 • Over welke competenties moeten studenten beschikken om wereldburger te zijn?
 • Wat gebeurt er bij jouw organisatie? Wat zou je kunnen doen?

CV’s experts
Jos Walenkamp
is lector Internationale Samenwerking bij de Haagse Hoogse School. Hij begon zijn carrière ooit als zooloog waarna hij gedurende zes jaar in Mozambique werkte als directeur van de biologiefaculteit aan de Eduardo Mondlane Universiteit. Vervolgens leidde hij voor de Europese Commissie Training en Researchprogramma’s in Nigeria. Werkte bij de Nuffic als directeur Ontwikkelingssamenwerking en later directeur Kennis en Innovatie. Met al deze internationale ervaring heeft hij zich ontwikkeld tot één van de grootste Nederlandse experts op het gebied van Internationale Samenwerking.

Jos Beelen is Senior Policy Advisor for Internationalisation bij de Hogeschool van Amsterdam. Hij werkt met international officers en vooral docenten aan internationalisering van het curriculum ‘at home’. Daarnaast is hij senior trainer voor de European Association for International Education (EAIE). Ook is hij senior onderzoeker bij de Haagse Hogeschool en Honorary Research Fellow bij Coventry University.

Cheryl Gerretsen is hoofddocent bij Hogeschool Rotterdam. Edward van Os is onderwijskundig adviseur bij dezelfde instelling. Beiden zijn geïnspireerd door de Amerikaanse “ Inclusive Excellence”-benadering, een pedagogische aanpak om betere resultaten te bereiken bij multiculturele studentpopulaties in het hoger onderwijs. Hun research projecten hebben te maken met didactische interventies die tot doel hebben het leerproces in de internationale en/of interculturele klas te verbeteren. In het project dat vandaag centraal staat hebben zij docenten met verschillende achtergronden via actieonderzoek laten samenwerken in het testen van inclusieve aanpakken.

Ankie Hoefnagels is directeur onderzoek van de Hotel Management School en senior onderzoeker bij het lectoraat International Relationship Management van de Hogeschool Zuyd in Maastricht. Vanuit haar achtergrond in de Engelse taal en communicatiemanagement, en een PhD in interculturele competenties, heeft zij ruime onderzoekservaring met dit onderwerp. Als onderzoeker coördineert ze het Global Mind onderzoeksprogramma. Daarnaast heeft ze een tweetal onderwijstools ontwikkeld: de Global Mind Monitor een tool die studenten helpt om te reflecteren op de ontwikkeling van hun interculturele competenties en Curious People, een blogplatform waarop studenten hun interculturele ervaringen tijdens een buitenland verblijf delen.

Simten Goren-Kalayci is verbonden aan de Haagse Hogeschool. In het verleden was zij werkzaam als beleidsmedewerker diversiteit, tegenwoordig als docent en als adviseur internationalisering. Daarnaast is ze actief als zelfstandig trainer en coach op het gebied van opvoeden en mediation. Ze stond aan de basis van het Handelingskader Diversiteit wat zij samen met Edwin Hoffman en het Koninklijk Instituut voor de Tropen ontwikkelde.