Seminar: De rol van de media in de polarisatie in Nederland

Kaart wordt geladen...
17/05/2017   19:30 - 22:00
Seats2Meet, Utrecht Centraal Station

Na een eerdere bijeenkomst over de toenemende polarisatie in Nederland organiseert de interculturele vakvereniging Sietar Nederland een werkbijeenkomst over de rol van de media daarin. Dat zij in die polarisatie een rol spelen kan men alleen al afleiden aan de soms scherpe verwijten die daarover geuit worden. Afhankelijk van het medium en de critici lopen de verwijten uiteen van ‘islamofoob’ en ‘witte bastions’ tot ‘linkse kerk’ en ‘politiek correct’. De bedoeling van deze werk-bijeenkomst is dat de deelnemers vanuit hun expertise en visie met elkaar in gesprek de rol van de media onderzoeken, uitgaande van twee hoofdvragen, waarbij weer diverse subvragen te stellen zijn:

  1. Wat is de invloed van de media op het ontstaan of de versterking van vooroordelen in de samenleving? Hoe gaan ze de toenemende polarisatie tegen? Hoe dragen ze er juist aan bij? Welke mechanismen zijn er werkzaam en welke keuzes worden er gemaakt? Wat zijn de eigen dominante vooroordelen en is men zich daar altijd bewust van? Is de eigen organisatie een afspiegeling van de samenleving? Zijn er doelgroepen die nauwelijks bereikt worden, of opinies die niet weergegeven worden?
  2. Hoe kunnen de media zinvol bijdragen aan de maatschappelijke dialoog? Wat zijn kenmerken waaraan berichtgeving en programma’s zouden moeten voldoen? Hoe verhouden zich het nastreven van objectiviteit en het innemen van een standpunt tot elkaar? Hoe zouden alternatieve vormen en formats eruit kunnen zien? Wat is dan de rol van de sociale media? En hoe zouden media burgers een nieuwe perspectief kunnen bieden?

We bespreken ook wat diversiteits-deskundigen kunnen bijdragen om deze vragen te beantwoorden. Welke inzichten en methodieken kunnen zij hier inzetten? Na inleidingen van twee media-onderzoekers wisselen we interactief kennis en inzichten uit, en komen we mogelijk tot oplossingsrichtingen en concrete ideeën. We ruimen voldoende tijd in voor een open dialoog.

Programma
19.00 – 19.30 u        Inloop met koffie
19.30 – 20.30 u        Inleidingen door Rens Vliegenthart en Jacco van Sterkenburg, met ruimte voor vragen
20.30 – 20.45 u        pauze
20.45 – 21.00 u        Interactieve sessie rond de twee hoofdvragen

Marijn van Klingeren, PHD Communication and Media, Quantitative Social Research, Sociological Theory, (wegens omstandigheden is Rens Vliegenthart verhinderd; zijn collega Marijn vervangt hem) is universitair docent in de politieke wetenschappen aan de Radboud Universiteit en hoofdredacteur van de populair wetenschappelijke blog: versvak.nl. Eerder was zij werkzaam bij ASCoR, de Amsterdam School of Communication Science, waar ze promoveerde op de rol van media in het vormgeven van de publieke opinie met betrekking tot Europese integratie en immigratie. Zij publiceerde o.a. in Public Opinion Quarterly een artikel over houdingen op het gebied van Europees immigratiebeleid, dat analyseert hoe de toon en mate van conflict weergegeven in nieuwsberichten hun weerslag hebben op polarisatie

Jacco van Sterkenburg is universitair docent aan de Erasmus Universiteit, waar hij is verbonden aan het Erasmus Research Centre of Media, Communication and Culture. Jacco studeerde o.a. cross-culturele psychologie en promoveerde op een proefschrift getiteld ‘Race, Ethnicity and the Sport Media’. In zijn inleiding zal hij ingaan op de manier waarop media met migratie en diversiteit omgaan. Volgens Jacco zeggen media van zichzelf dat ze kleurenblind zijn, maar volgens hem is het de vraag of ze door de manier waarop ze informatie brengen en groepen neerzetten, niet toch polariserend werken. Hij zal een en ander illustreren met een aantal onderzoekresultaten.

Doelgroep
Naast de Sietar-leden en andere diversiteitsdeskundigen is deze expertmeeting is ook bestemd voor journalisten en opiniemakers die van gedachten willen wisselen met specialisten in interculturaliteit en diversiteit.

Praktische informatie

Tijd:                      19.30 – 22.00 uur  (19.00 uur inloop)
Locatie:               Seats2Meet, Centraal Station Utrecht (Moreelsepark 65, 3111EP Utrecht)
Vanuit het station Utrecht Centraal loop Hoog Catharijne in richting centrum, neem de eerste winkelstraat rechts, 250 meter verder vind u links naast Albert Heijn de ingang van kantorencentrum ‘Hoog Overborch’, 2e etage: Seats2Meet.
Toegang:             gratis voor leden, € 20,- voor belangstellenden
Aanmelden:      t/m 15 mei door een email te sturen naar secretariaat@sietar.nl

Mocht u verhinderd zijn, wilt u zich dan uiterlijk 2 dagen tevoren afmelden?