Leadership in diversity & Diversity in leadership

Loading Map....
16/06/2017   12:30 - 17:00
Windesheim University of Applied Sciences

Georganiseerd door SIETAR NL in samenwerking met Hogeschool Windesheim in Zwolle

As a manager you want to make the most of the qualities of your team members. Not only their personal qualities, but also the qualities that are part of their cultural inheritance. Moreover, many organisations are becoming increasingly international. Cultural diversity can be a giant asset to a team. People who think and act from different perspectives and frameworks enable a team to be more creative and come to better solutions.

However, as a manager you have to know how to deal with this diversity. The question is: how? If you don’t do it right, it can lead to a dishevelled or even a mutually destructive team.

On the 16th of June we will dive into the following two themes:

 • How can managers ensure that (cultural) diversity flourishes?
  What are best practices in the field? In how far can you train leaders in this?
 • How diverse are our own leaders/managers?
  What are advantages for leaders with a culturally diverse background?

PROGRAMME:

12.30-13.00           Walk-in with coffee and tea
13.00-14.00           KEYNOTE: 3 stimulating speeches like TED talks. These will give you an overview of the theme: What is the current state of affairs when it comes to leadership? What are the challenges now and in the future?
14.15-16.15           WORKSHOPS: Choose 1 of 4 workshops. They last 2 hours which enables the participants to actively engage and dive into the subject.
16.25-17.00           Energising closure

KEYNOTES:

 • What does the international market require from our current leaders?
  Georges Taels, Manager Department International Business Development of Training and Assessment Agency GITP
 • In how far are cultural competencies in leaders trainable?
  Marcel van der Poel, Senior researcher at Hanze University of Applied Sciences, and freelance trainer
 • Future Literacy: What will be asked from our leaders in the future?
  Anet de Greef-Doornbos, Trainer and teacher at Hanze University of Applied Sciences

This conference will be held in English. There will be 2 Dutch workshops and 2 English workshops. There is only a limited amount of seats available, so get your tickets soon!

Date:               Friday, June 16, 2017
Time:              12.30 – 17.00 (drinks afterwards)
Location:       Windesheim University of Applied Sciences, Building X, Campus 2-6, Zwolle
Cost:               €50,- for a regular ticket; €25,- for Sietar members
Tickets:          Order your ticket online.


WORKSHOP ABSTRACTS

 1. International leadership, trainable or not? (English)
  Frank Garten is an experienced consultant in the field of intercultural cooperation in international business and leadership. He has written two books: Managing through a mirror and Werken met andere culturen (Working with other cultures). He will facilitate this workshop together with philosopher Erik Boers, who works with meaningful dialogues in business, and who is the author of the book Publieke bezinning (Public reflection). In this workshop they will work on the following question: which competences are relevant for the international business leader of the future? Are these competences really trainable? If not, what are best practices? By means of meaningful conversation methods they will research these questions. They don’t just want an exchange of opinions, but to have a ‘good talk’ about this theme. The goal is to get answers that you can use in practice.
 1. The advantage of diverse leadership (Dutch)
  Qader Shafiq is the director of Bureau Wijland and the Acadamy for Colorful Leadership. This ‘post-HBO’ programme teaches professionals how they can lead a project from a diversity perspective. The learning directives are strategic management, managing diversity, and personal effectiveness as a leader. Together with us Qader Shafiq will research which extra competences leaders with a diverse background possess. How can they benefit most from these qualities? How diverse are our current leaders, and how can we stimulate diversity amongst leaders?
 1. African Ubuntu-leadership in a Western context (Dutch)
  Leontine Keijzer-Gango is and international coach and founder of Karfo coaching. Dhian Sioe Lie has been working with Ubuntu for years in his company ubuntu@work. During this workshop you will gather under the metaphorical baobab and experience what leadership and diversity in leadership means in Ubuntu, and in what ways it is different from other methods and beliefs. They will show you how making use of diversity is already an integral part of African Ubuntu. Together you will research the value of Ubuntu for leadership and diversity, now and in the future.
 1. ELITES: successful leaders with a bi-cultural background (English)
  Ismintha Waldring, researcher and teacher at the VU Amsterdam gives a workshop about ELITES – Pathways to Success, a major international research project that focused on second generation people with a Turkish or Moroccan background who are in a leadership position. Which conditions have helped them get to this position? What kind of challenges do they face and how do they manage to constructively spin those challenges? What are the differences between certain countries and different work areas such as education or the legal profession? In an interactive manner you will research what the implications are in reality. What do we need to ensure that bi-cultural ELITES can flourish and what could potential challenges be?

—————————————————————————————————————

Op vrijdag 16 juni 2017 organiseert SIETAR NL in samenwerking met Hogeschool Windesheim in Zwolle het congres

Leiderschap in diversiteit & Diversiteit in leiderschap

Als leidinggevende wil je zo goed mogelijk gebruik maken van de kwaliteiten van jouw teamleden. Van hun persoonlijke kwaliteiten, maar ook van de kwaliteiten die ze meebrengen vanuit hun culturele achtergrond. Bovendien werken veel organisaties steeds internationaler. Veel culturele diversiteit in je team kán dan van meerwaarde zijn. Doordat mensen vanuit verschillende invalshoeken denken en doen lukt het als team creatiever te zijn en tot betere oplossingen te komen.
Echter: als leidinggevende moet je die diversiteit wél weten in te zetten. Maar hoe dan? Doe je dat niet op een goede manier, dan kan het leiden tot een team dat juist als los zand aan elkaar hangt óf zelfs elkaar in de weg loopt.

Op 16 juni onderzoeken we tijdens het congres twee thema’s:

 • Hoe kunnen leidinggevenden (culturele) diversiteit tot bloei laten komen?
  Wat zijn best practices uit de praktijk? In hoeverre en hoe zijn leiders hierop te trainen?
 • Hoe divers zijn onze leiders van nu eigenlijk zelf?
  Wat zijn de voordelen van een leider met een cultureel diverse achtergrond?

PROGRAMMA:

12.30-13.00           Inloop met koffie en thee

13.00-14.00           KEYNOTE: 3 prikkelende bijdragen à la TED talks. Hiermee krijg je overzicht over het thema: Wat is de stand van zaken op het gebied van leiderschap op dit moment? Wat zijn de uitdagingen nu en in de toekomst?

14.15-16.15           WORKSHOPS: Kies 1 van de 4 verdiepende workshops. De workshops duren twee uur. Interactie en verdieping staan centraal.

16.25-17.00           Energieke afsluiting

KEYNOTES:

 • Wat vraagt de internationale markt van onze huidige leiders?
 • Georges Taels, Manager afdeling International Business Development van Trainings- en assessmentbureau GITP
 • In hoeverre zijn interculturele competenties onder leiders trainbaar?
  Marcel van der Poel, Senior onderzoeker Hanze Hogeschool en zelfstandig trainer
 • Future Literacy: Wat wordt er in de toekomst van leiders gevraagd?
  Anet de Greef-Doornbos, Trainer en docent Hanze Hogeschool

Dit congres zal worden gehouden in het Engels. Er zullen twee Nederlandse workshops, en twee Engelse workshops zijn.
Er is een beperkt aantal entreekaarten beschikbaar dus wees er snel bij!

Datum:            vrijdag 16 juni 2017
Tijdstip:          12.30 – 17.00 (met aansluitend borrel)
Locatie:           Hogeschool Windesheim, gebouw X, Campus 2-6, Zwolle
Kosten:           €25,- voor Sietarleden; €50,- voor niet-Sietarleden
Tickets:           Bestel hier uw kaarten via Ticketkantoor

Toelichting op de WORKSHOPS:

 1. Internationaal leiderschap: trainbaar of niet? (Engels)
  Frank Garten is een ervaren consultant op het gebied van interculturele samenwerking in International Business and Leadership. Hij is auteur van de boeken Managing through a mirror en Werken met andere culturen. Deze workshop faciliteert hij samen met filosoof Erik Boers, die zich bezighoudt met zingevende gesprekken in het bedrijfsleven en auteur is van het boek Publieke bezinning. In deze workshop gaan zij in op de vraag: welke competenties zijn relevant voor de internationale leider van de toekomst in het bedrijfsleven? Zijn deze competenties eigenlijk wel trainbaar? En zo nee, wat zijn dan best practices? Door middel van verdiepende gesprekstechnieken onderzoeken we deze vragen: we willen niet alleen meningen uitwisselen, maar een ‘goed gesprek’ voeren over dit thema. Met als resultaat antwoorden waar je in de praktijk mee verder kunt.

 2. Het voordeel van divers leiderschap (Nederlands)
  Qader Shafiq, directeur van Bureau Wijland en de Academie voor Kleurrijk Leiderschap. Deze post-HBO opleiding leert professionals hoe zij vanuit een diversiteitsperspectief een organisatie of project kunnen leiden. Leerlijnen zijn strategisch management, management van diversiteit en persoonlijke effectiviteit als leider. Qader Shafiq onderzoekt samen met ons welke extra competenties leiders met een diverse achtergrond hebben. Hoe kunnen zij hier in de praktijk de vruchten van plukken? Hoe divers zijn onze huidige leiders eigenlijk en hoe kan je diversiteit onder leiders stimuleren?

 3. Afrikaans ubuntu-leiderschap in westerse context (Nederlands
  Leontine Keijzer-Gango is internationaal coach en eigenaar van Karfo coaching. Dhian Sioe Lie werkt al jaren met ubuntu vanuit zijn bedrijf ubuntu@work. In deze workshop ga je, onder de figuurlijke baobab, beleven wat leiderschap en diversiteit in leiderschap betekent in Ubuntu. En wat het anders maakt dan andere methoden en zienswijzen. We laten zien hoe het gebruik maken van diversiteit al een centraal onderdeel van het Afrikaans Ubuntu is. Met elkaar onderzoeken we de waarde van Ubuntu voor leiderschap en diversiteit in onze huidige tijd en nabije toekomst.

 4. ELITES: succesvolle leiders met een bi-culturele achtergrond (Engels)
  Ismintha Waldring, onderzoeker en docent van de VU Amsterdam geeft een workshop over ELITES – Pathways to Success, een groot internationaal onderzoek naar tweede generatie mensen met een Turkse en Marokkaanse achtergrond met een leiderschapspositie. Welke condities hebben ervoor gezorgd om deze posities te bereiken? Wat voor uitdagingen komen zij tegen in de praktijk en hoe weten zij dit een constructieve wending te geven? Wat zijn verschillen tussen landen en tussen diverse werkvelden, zoals onderwijs en advocatuur? Vervolgens onderzoeken we op een interactieve manier de implicaties voor de praktijk; wat is ervoor nodig om bi-culturele ELITES tot bloei te laten komen en wat zijn eventuele opgaven?