Ethische Code in de praktijk

Kaart wordt geladen...
11/01/2019   14:30 - 17:30
Intercultural Business Improvement

Sietar-leden Teuni Looij en Yvonne van der Pol hebben hard gewerkt aan het opstellen van de Ethische Code in een proces met consultatie met de leden. Vanaf april, toen de Ethische Code in de ALV is gelanceerd, hebben al dertig leden getekend. De Ethische Code dient als richtlijn voor het professioneel handelen op het gebied van diversiteit en interculturele educatie, training en onderzoek van de leden die zich aan de Code hebben gecommitteerd.  De achterliggende gedachte is om ons werkveld te professionaliseren en de kwaliteit van ons werk hoog te houden.

De Ethische Code is bedoeld als levend document. Om onze eigen professionaliteit continue tegen het licht te houden en te verbeteren staan er in de Ethische Code voorstellen voor intervisie. Dit betekent dat je met andere leden (ethische) dilemma’s kunt bespreken waarmee je geconfronteerd wordt binnen het interculturele werkveld.

Brainstormsessie
Op 11 januari 2019 organiseren we een brainstormsessie voor (alleen) de ondertekenaars over de praktische uitvoering van de Ethische Code. We gaan met elkaar in gesprek over hoe we de Code handen en voeten gaan geven. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van intervisiebijeenkomsten. Het doel van deze sessie is om dit met elkaar te bespreken en hier afspraken over te maken. Het bestuur luidt de sessie in; Teuni en Yvonne zullen de sessie faciliteren. Het bestuur hoopt op 11 januari met alle ondertekenaars van gedachten te wisselen hoe wij als professionals op constructieve manier vorm kunnen geven aan de ethische aspecten van ons werk.

Iedereen die nog niet getekend heeft, nodigen we uit om de bijgevoegde Code te lezen. Spreekt die je aan? Dan kun je via de link alsnog ondertekenen en aansluiten bij het evenement. Zo kunnen we met z’n allen de ethische grondslag van onze professionaliteit naar een hoger plan tillen,

Ondertekenen
Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor de ondertekenaars van de Ethische Code. Als je deze nog niet hebt getekend, maar dit nog wel zou willen doen, klik dan hier.
Deze leden gingen je voor.  Alle nieuwe leden krijgen in hun welkomstpakket automatisch een link naar de Ethische Code zodat ze hier in een vroegtijdig stadium kennis van kunnen nemen.

De Ethische Code en alle achterliggende stukken kun je hier vinden.

Locatie: Hengellaan 2, Hilversum

Programma:
14.30 uur Inloop
15.00 uur Verdieping achtergrond Ethische Code
15.30 uur In groepjes implementatie en intervisie bespreken
17.00 uur Opstellen van een gezamenlijk Plan van Aanpak 
17.30 uur Einde 

 Aanmelden

Er kunnen geen aanmeldingen meer worden gedaan voor dit evenement.

Momenteel zijn er 9 aanmeldingen (er kunnen per aanmelding meerdere tickets besteld zijn).