​Hoe werkt de ‘verkleuring’ van onze samenleving door in de ouderenzorg?

Kaart wordt geladen...
14/03/2018   19:30 - 22:00
Seats2Meet, Utrecht Centraal Station
In gesprek met professionals, onderzoekers en ervaringsdeskundigen
Op woensdagavond 14 maart 2018 verdiepen we ons in ‘polarisatie en discriminatie in non-profit instituties, met als voorbeeld de ouderenzorg. Hoe werkt de ‘verkleuring’ van onze samenleving door in de ouderenzorg? Witte Nederlandse ouderen die tot nu toe weinig contact hebben gehad met Nederlanders met een migratie achtergrond worden ineens door hen verzorgd, een voor deze ouderen ‘vreemde’. Aan de andere kant hebben ouderen met een migratie-achtergrond steeds meer behoefte aan een voor hen ‘vertrouwde’ omgeving. Reden waarom er ook initiatieven zijn van migrantengroepen om de zorg voor ‘hun ouderen’ zelf in te richten en te organiseren. Hoe kijken we hier tegenaan? Woonwijken willen we gemengd en divers maken want dit zou goed werken voor de integratie. Maar willen we dit dan ook in de ouderenzorg? Wat zijn best practices? 
 
Sprekers:

Marina Jonkers
Marina Jonkers werkt sinds 2016 als senior onderzoeker bij het Kenniscentrum Zorginnovatie IVG/ Hogeschool Rotterdam. Zij houdt zich momenteel bezig met een onderwijsvernieuwingsproject rond dementiezorg: ‘Samenwerken aan betere dementiezorg door samen te leren’.
Dit project heeft tot doel om een vernieuwende manier van onderwijs rond dementiezorg te ontwikkelen, waardoor toekomstige professionals in de praktijk meer zorg op maat gaan leveren aan mensen met dementie en mantelzorgers. Marina richt zich binnen dit project specifiek op ondersteuningsmogelijkheden bij migrantenouderen met dementie.
In het verleden deed zij verschillende onderzoeken naar aansluitingsproblemen in de zorgverlening aan migranten. Zij is verpleegkundige en cultureel antropoloog, en is in 2003 gepromoveerd.
Tijdens de SIETAR bijeenkomst op 14 maart gaat zij vertellen over in- en uitsluiting in de ouderenzorg/ intramurale zorg, en welke aspecten en mechanismen hierin een rol spelen, zowel vanuit migrantenfamilies als vanuit de zorgverlening.

Gul Dolap – Yavuz 
Nadat bij haar vader alzheimer werd geconstateerd, zocht de Amersfoortse Gul Dolap-Yavuz (46) passende dagopvang. Tevergeefs. Daarom start ze haar eigen opvang voor ouderen met een migratieachtergrond. Als ervaringsdeskundige zal Gul tijdens de SIETAR bijeenkomst op 14 maart vertellen over haar zoektocht naar de juiste zorg voor haar dementerende vader, waar liep zij tegenaan, hoe zij dat heeft aangepakt, en welke inzichten zij daar heeft gekregen hoe wij de zorg voor onze ouderen beter kunnen inrichten.
Gul komt oorspronkelijk uit Turkije. Samen met haar ouders kwam zij in 1978 als 7-jarige kind naar Nederland.

Jan Booij
Jan Booij is eigenaar van Jan Booij Advies. Hij adviseert zorgorganisaties, lokale en landelijke overheid, en commerciële bedrijven en organisaties die zich bewegen in het ruime veld daaromheen. Hij heeft ruime ervaring in de zorgsector. Hij is o.a. voormalig directeur van het verpleeghuis De Schildershoek, midden in de meest kleurrijke stadswijk van Nederland de Haagse Schilderswijk, waar hij al eind jaren tachtig het proces van interculturalisatie in gang heeft gezet. Hiermee kreeg het diversiteitsbeleid van De Schildershoek een voorbeeldfunctie voor het hele land en daarbuiten. Verder is hij mede-oprichter van het European Network on Intercultural Elderly Care (ENIEC), en was jarenlang voorzitter. Daarnaast stimuleert hij sinds 1998 samenwerking tussen organisaties in de langdurige zorg in China en Europa, en brengt die ook daadwerkelijk tot stand. Tot slot is hij mede-auteur van het boek ‘Voor(t)gaan in verandering, Duurzame organisaties in een dynamische, diverse samenleving’, dat in 2014 werd uitgegeven door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dit boek is het resultaat van een reeks interviews aan 14 beslissers in en rondom de zorg aan ouderen in een superdiverse samenleving. Tijdens de paneldiscussie zal hij reageren op de inbreng van de sprekers, waarin hij zijn ervaring in de zorg ook daarin zal betrekken.

Programma

  • 19.00 – 19.30     aankomst met koffie en thee
  • 19.30 – 19.35     welkom, uitleg programma en introductie sprekers
  • 19.35 – 20.05     Marina Jonkers aan het woord
  • 20.05 – 20.35     Gul Dolap – Yavuz aan het woord
  • 20.35 – 20.50     pauze
  • 20.50 – 21.50     Paneldiscussie met de zaal. Panelleden: Marina Jonkers, Gul Dolap – Yavuz en Jan Booij
  • 21.50 – 22.00     Afsluiting

Kosten: gratis voor leden, belangstellenden betalen €20 (cash bij binnenkomst, graag gepast meenemen)
De aanmelding sluit op dinsdag 13 maart om 12:00 uur.Aanmelden

Er kunnen geen aanmeldingen meer worden gedaan voor dit evenement.

Momenteel zijn er 20 aanmeldingen (er kunnen per aanmelding meerdere tickets besteld zijn).