SIETAR-evenementen overzicht

In Overig by frisovdijk@hotmail.com

Een overzicht van de door Sietar (al dan niet samen met anderen) georganiseerde evenementen van de afgelopen paar jaar. We werken nog aan inhoudelijke aanvulling van dit evenementen-archief; bijdragen zijn zeer welkom.
Sietarleden kunnen van de meeste evenementen uit 2015 en 2014 fotoseries te bekijken en één of meer inhoudelijke pdf’s downloaden (via het Ledenmenu). Foto’s van evenementen uit 2013 worden t.z.t. gepubliceerd.

2018

12 december – In samenwerking met Control Alt Delete vertoont Sietar de aangrijpende documentaire Verdacht. Nederlanders doen hierin verslag van hun soms bizarre en onthutsende ervaringen met de politie, Dionne is mede-oprichter van Control Alt Delete & IZI Solutions. waarbij hun huidskleur hen tot verdachte maakt. Lees meer, meld je aan…

De Sietar-bijeenkomst, Intercultureel talent in de corporate wereld – Werving & Selectie op12 september, was zeer geslaagd. Op 9 oktober hadden we een interessante bijeenkomst met Sirous Kavehercy .

2016 – Thema: Hoe werkt cultuur?

Downoad de flyer met het hele jaarprogramma 2016. Klik hier voor downloads van PowerPointpresentaties en foto’s (alleen voor leden na inloggen).

16 februari 2016 Bruisende discussie: kennis delen met de politie
Op 16 februari hebben we een zeer interessante bijeenkomst gehad met politiechef Aart de Zeeuw en trainer Francien Weeringa. Aart kon levendig vertellen over hoe de politie een lastig onderwerp zoals culturele diversiteit in een pragmatische omgeving goed heeft weten te tackelen. Tijdens de casus werden de deelnemers flink geconfronteerd met de tijdsdruk en pragmatiek waar de politie mee te maken heeft bij het omgaan met interculturele problematiek. Dit was genoeg stof voor discussie, en zo ontstond er dan ook een bruisende sfeer. Er werd goed genetwerkt en ook de nieuwkomelingen en niet-Sietarianen waren erg enthousiast. Femke van der Geest van de Universiteit Utrecht vertelde achteraf: “Het was erg inspirerend. Het geeft weer stof tot nadenken over hoe je deze informatie in je eigen werkveld kan gebruiken.” Al met al een geslaagde avond!

January 13, 2016  “The relevance of inercultural competence for social justice” – Janet Bennett
The kick-off of the 2016 theme was on January 13 in Groningen, with Janet Bennett, de grand old lady of intercultural competenties. Janet hold her lecture from 18:00-19:30. She discussed the relevance of intercultural competence for social justice, especially considering the nature of current global affairs” (meeting is Englisch spoken).
Deze lezing vond plaats op een fantastische locatie: in de schitterende aula van de Universiteit Groningen. Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven haar te horen, was het een publieke lezing.

Workshops
Voorafgaand was er een workshop apart voor Sietar-leden en belangstellenden door onze leden Marcel van der Poel en Michaela Carriere.  Aan de hand van ‘critical incidents’ op verschillende werkplekken namen we de relevantie van intercultural competence nader onder de loep. We maakten het interactief door eerst aan de hand van een oefening het ‘developmental model of intercultural sensitivity – DMIS’ door te nemen. Daarna gingen we aan de slag met voorbeelden. Tenslotte gingen deelnemers eigen critical incidents plaatsen op de DMIS en bespraken we mogelijke ontwikkeling richting ‘betere’ oplossingen.


2015 – Thema: Wie is WIJ?

Wij als Nederlanders, wij als mannen, vrouwen, leden van Sietar. Hoe werken mechanismen van exclusie en inclusie? Bekijk ook de flyer

8 december  2015 – SIETAR Jaarafsluiting: WIJ-ZE lessen en conclusies
Het afgelopen jaar hebben we ons vanuit het thema ‘Wie is ‘WIJ’?’ over verschillende onderwerpen gebogen. Wat nemen we mee naar onze werkpraktijk? We vullen de avond op een bijzondere wijze in.

Programma

 • ‘Identiteit: uitsluiten of verbinden’, interactieve presentatie door Polli Hagenaars.
  Over de negatieve gevolgen van uitsluiting voor individuen en over een aantal benaderingen om weer verbinding tot stand te brengen.
 • Uitslag columnschrijfwedstrijd* ‘wijze lessen en conclusies’, uitreiking prijzen (3 x het boek ‘Identiteit: uitsluiten of verbinden’), voorlezen columns.
 •  Subgroepen rond het vluchtelingenvraagstuk
  In het verlengde van lessen en conclusies gaan we concreet aan de slag met diverse aspecten van een zeer actuele problematiek: het vluchtelingenvraagstuk.

6 november 2015: Train & retain international talent
Recruiting international students is becoming an increasingly popular topic for universities in the Netherlands. But what comes next, after you have managed to reel in all this international talent? How do you make sure they experience their time in the Netherlands as successful, and how do you keep this talent in the Dutch labour market? Join our upcoming event and share best practices with experts in the field!On November 6th, Sietar NL is proud to present a seminar in cooperation with ‘Eindhoven University of Technology’ and ‘The Hub Eindhoven’ (13:00 – 17:30 Location: The HUB Eindhoven, Vestdijk 25). This seminar will focus on how to train and retain international talent during and after their higher education experience in the Netherlands. The TU/e is one of the universities known for their successful strategies in supporting incoming international students and providing the necessary guidance for them to enter the Dutch labour market. The Hub is a community by and for internationals that helps expats integrate into the city of Eindhoven and the Netherlands. Together with Sietar NL they will provide you with their best practices, and open up the floor for discussion on the topic of training and retaining international talent.

9 oktober 2015: Radicalisering: ZIJ versus WIJ?
Sietar Nederland en de Vereniging Landelijke Werkgroep Antropologie & Interculturele methodiek organiseren op 9 oktober een studiemiddag over radicalisering en de preventie daarvan. Hoe voorkomen we dat jonge moslims zich van ons verwijderen, hoe blijven we mogelijkheden zien om het gesprek aan te gaan en de relatie in stand te houden?Radicalisering is een complex proces waarbij vele factoren een rol spelen. Volgens deskundigen bevindt de aanpak ervan zich nog steeds in de kinderschoenen. Niettemin wordt er hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van deze aanpak. Op deze studiemiddag verdiepen we ons in het proces en achtergronden van radicalisering, en in veelbelovende methoden om radicalisering te voorkomen en tegen te gaan. De middag biedt een gevarieerd programma met interactie en discussie, theorie en ervaringen uit de praktijk.

Gastsprekers:
Annebregt Dijkman MSc. is organisatieantropoloog, en als trainer, adviseur en onderzoeker radicalisering werkzaam bij Vizea. Zij zal dieper ingaan op het proces van radicalisering, o.a. aan de hand van resultaten van onderzoek door Vizea naar radicalisering onder jonge moslima’s.
Vervolgens zal zij een uiteenzetting geven over nieuwe in opdracht van de overheid ontwikkelde trainingen voor docenten in het primair en secundair onderwijs. Nadat ze o.a. uiteengezet heeft hoe deze trainingen zijn opgezet qua doelen, onderwerpen en werkvormen, zal ze ons daadwerkelijk aan het oefenen zetten.
Mirije Oude Lansink MSc. is antropoloog en werkzaam als adviseur en onderzoeker bij Seinpost binnen de thema’s Jeugd en Veiligheid & leefbaarheid. Zij geeft trainingen o.a. op het gebied van radicalisering. In een workshop laat zij ons kennismaken met een netwerkstrategie die bij de preventie van radicalisering kan worden ingezet. De deelnemers zullen een onderdeel van de training ervaren zoals die aan professionals (o.a. in de zorg) gegeven wordt.
Mustafa Aarab is eindredacteur van de Moslimomroep.
Hij zal ingaan op de context van radicalisering, met name de rol die allerlei vertaalde boeken en predikatie via het internet bij radicalisering spelen.

10 september 2015: Open Space & Sietar POP-UP Academy
Na een korte zomerstop is het tijd om de raderen weer te laten draaien en de ideeën te laten vloeien. 10se ptember staat in het teken van het uitwisselen van kennis en inspiratie. Dit zal gebeuren door middel van twee onderdelen; de Open Space en de presentatie van de Sietar Pop-up Academy.

Open Space kijkt terug en vooruit: ruimte voor pop-up thema’s
Tijdens de Open Space wordt de mogelijkheid gecreëerd voor alle Sietar leden om bepaalde thema’s, ideeën, discussiepunten of vragen naar voren te brengen. Voorgaande jaren is er tijdens de Open Space altijd met enthousiasme gediscussieerd over de thema’s die dat jaar aan bod waren gekomen, en de vragen die die thema’s juist naar de voorgrond brachten. Ongetwijfeld zit je zelf na de vele inspirerende Sietar events van dit jaar boordevol gedachten, vragen en meningen die van waarde zijn in dit vakgebied. De Open Space biedt de ruimte voor deze culturele uitwisseling. Bovendien zijn er in het verleden vaak waardevolle resultaten uit gekomen zoals verschillende werkgroepen en inspiratie voor de Sietar thema’s van het komende jaar. Wie weet wat er dit jaar uit komt rollen!

Sietar pop-up Academy: SCHOUDERS OM OP TE STAAN!
Vier Sietarianen die (bijna) aan pensioen toe zijn willen graag hun expertise doorgeven. Zij doen dat in de Sietar Pop-up Academy. Meer dan 30 jaar zijn zij professioneel actief op het terrein van de multiculturele samenleving, interculturalisatie en diversiteit. Als trainers hebben ze veel ervaring opgedaan en kennis en methodieken ontwikkeld en dat willen ze graag met de volgende generatie delen. Zij zijn schatplichtig aan de mensen op wiens schouders ze hebben mogen staan, en bieden hierbij graag hun eigen schouders aan zodat op hun ervaring voortgebouwd kan worden.

12 juni 2015: Seminar over interculturele competenties /11 Steden-stop Utrecht: over onze groei-WIJ-ze
Met 150 inschrijvingen was het seminar over definiëren, toetsen en ontwikkelen van interculturele competenties, georganiseerd i.s.m. Hogeschool Utrecht, een ongekend succes. De laatste week hebben we zelfs geïnteresseerden moeten teleurstellen omdat het maximum aantal van 150 deelnemers was bereikt.
Er waren keynotes van Robert Coelen (Stenden University), Marcel van der Poel (Hanze Hogeschool) en Jos Walenkamp (Haagse Hogeschool). In 3 ronden konden deelnemers kiezen uit 18 workshops. Tot slot was er een paneldiscussie met deelnemers uit de zaal waarna de dag werd besloten met een borrel.

Nogmaals willen we de Hogeschool Utrecht bedanken voor haar gastvrijheid. De activiteitencommissie heeft enorm veel werk verzet, met name Jan Hoogewerff, die het programma samenstelde, en Michel Koot, die de organisatie voor zijn rekening nam, willen we hier nogmaals bedanken. Zowel qua inhoud als sfeer als organisatie heeft Sietar veel lof ontvangen.
Veel workshopgevers stellen hun materiaal beschikbaar, deelnemers krijgen binnenkort een link naar een dropbox toegestuurd waar ze gedurende een aantal weken het materiaal kunnen vinden.

15 april 2015 WIJ van SIETAR: ALV & workshops door leden.
Zie voor alle stukken het Ledenmenu – downloads voor leden.

10 maart 2015 WIJ en besluitvorming- De stem van de minderheid- workshop over Deep Democracy door Jitske Kramer
Een avond over een uiterst praktische methode, die zeer bruikbaar is bij inclusieve besluitvorming, diversiteit in groepen, dienend en participatief leiderschap en teamcoaching. Deep Democracy biedt een nieuwe kijk op besluitvorming en groepsdynamiek. De Lewis methode van Deep Democracy is ontwikkeld in post-apartheid Zuid-Afrika en bestaat uit een aantal technieken en concrete stappen om tot constructieve besluiten te komen, met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Door de wijsheid van de minderheid te benutten, wordt de effectiviteit en de inhoudelijke kwaliteit van besluiten verhoogd. Het is een krachtig instrument voor besluitvorming en conflictresolutie binnen groepen met een uiteenlopende diversiteit.

Als de minderheid niet wordt meegenomen in een beslissing van de meerderheid, gaat de wijsheid van de minderheid verloren. Ongeacht in welke cultuur. Zodra een minderheidswijsheid over het hoofd wordt gezien, of genegeerd, of onderdrukt, heeft dit impact op de veiligheid in de groep en de algehele groepsdynamiek. Niet alleen de kwaliteit van de beslissingen leidt hieronder, ook de algehele sfeer en bereidheid tot samen werken en verbinden.De Lewis-methode van deep democracy is een krachtig instrument voor besluitvorming en conflictresolutie binnen groepen met een uiteenlopende diversiteit. Teams die volgens deze methodiek overleggen, winnen aan effectiviteit.
Het is ‘democratisch’ omdat het benadrukt dat elke invalshoek er toe doet en dat de kwaliteit van besluiten het grootste is wanneer zowel de meerderheids- als de minderheidsstem gewaardeerd wordt. Het is ‘deep’ omdat het op een hele praktische manier de emotionelere aspecten en overtuigingen in een groep adresseert.
Deep Democracy is een zienswijze en methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. De zienswijze bestaat er in essentie uit dat je naar de groep kijkt als geheel, met een groepsbewuste en een groepsonbewuste. De potentie van de groep wordt benut als ‘dat wat gezegd moet worden gezegd kan worden’. Daarbij wordt er niet alleen gezorgd dat het veilig is voor verschillen, maar worden deze ook tijdens de convergerende fase van besluitvorming benut.

Workshopbegeleider: Jitske Kramer – coporate anthropologist, facilitator / coach. Zij zet zich in om de dynamiek van het verschil in organisaties beter te benutten. Ze is auteur van de boeken ‘Normaal is anders!’, ‘Wow! Wat een verschil’, ‘Deep Democracy – de wijsheid van de minderheid’ en co-auteur van ‘De Corporate Tribe – organisatielessen uit de antropologie (verschijnt April 2014). Zij schrijft inspirerende blogs.

10 februari 2015: WIJ en de Kunst van blended leren en de kunst van het optimaal vormgeven van interculturele leertrajecten: workshop Yvonne van der Pol
Online leren en een wij-gevoel: verenigbaar of onverenigbaar? Voor sommige trainers is online leren volstrekt tegenstrijdig met interculturele competentie-ontwikkeling en het leren van en met elkaar in groepsverband. Voor anderen lijkt de blend tussen face-to-face en online leren een utopie, die misschien goed zou kunnen werken maar nog ver buiten hun bereik ligt. En weer anderen hebben hun eerste stappen in blended leren al gezet.

De thema’s van deze interactieve workshop op 10 februari zijn:

 • Hoezo blended leren? Het belang van tacit knowledge (impliciete kennis) in intercultureel leren en de betekenis daarvan voor het ontwerpen van interculturele leertrajecten
 • De praktische kant van blended leren: best practices, tips en tools, zoals een online leeromgeving, portal, moodboard, screencast en webinartools.

Yvonne van der Pol traint en begeleidt professionals in interculturele effectiviteit. Ze is opgeleid als ontwikkelingssociologe, trainer en het meest recent als blended trainer.

19 januari 2015:  Wij in de media – workshop met Karen van Oudenhove-van der Zee, Mustafa Aarab, en Frans Jennekens
Een avond over ‘Wie is WIJ? – Het nieuwe WIJ in de media’, met o.a. prof.dr. Karen van Oudenhoven-van der Zee, organisatiepsycholoog en diversiteitsdeskundige. Centraal staat de recent uitgezonden reality tv-serie Typisch Nederlands. Een sociaal experiment waarin 8 Hagenezen met diverse etnische, culturele, en sociaal-economische achtergronden enkele dagen samenwoonden en gevolgd werden. Karin van Oudenhoven-van der Zee was nauw bij betrokken bij de totstandkoming van dit experiment.Programma:
Inleiding Karen van Oudenhoven-van der Zee, over de interculturele communicatieprocessen die zich in de groep afspeelden, met ruimte voor vragen en inbreng van de deelnemers. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn: Wanneer je de onderlinge relaties wilt verbeteren wat is dan intercultureel effectief en wat is niet effectief? Kunnen we nog wel spreken van typisch Nederlands? En lenen sommige fragmenten van de serie zich voor gebruik in interculturele trainingen?
Panel met Karen van Oudenhoven-van der Zee, Mustafa Aarab, en Frans Jennekens. Over o.a.: Waren de effecten van Typisch Nederlands als sociaal experiment overeenkomstig de bedoeling van de makers? Hoe staat het momenteel met de diversiteit in de media? En hoe zouden verdere programma’s met als doel de integratie te bevorderen eruit kunnen zien?


2014 Thema: Out of the box…

11 december 2014: Out of the box…into the context – over systemisch werken aan interculturele problemen: workshop  Nel Jesserun, transcultureel psychotherapeut en trainer
Een avond waarin therapeuten en trainers ruimer leren kijken naar individuele cliënten door aandacht te geven aan hun bredere context. De culturele diversiteit in onze samenleving heeft een grote impact op alle vormen van menselijke communicatie. Volgens Nel Jessurun realiseren trainers en therapeuten zich te weinig dat het persoonlijke verhaal van hun cliënten mede gevormd wordt door een bredere context (cultuur, milieu, klasse, maar ook de (groot)familie, de gezagsdragers, de geschiedenis, etc.) én dat hun eigen kijk veelal die van de witte middenklasse is.
Over de jaren hebben Nel en haar transculturele collega’s ervaren dat systemisch denken en gebruikmaken van daarbij behoorde technieken zoals genogrammen, levenslijnen en het multicultureel levensfasemodel, gecombineerd met antropologische kennis de beste aanpak is om met de uitdagingen die de multiculturele samenleving ons als professional stelt om te gaan.

De kenmerken van de antropologische / systemische benadering zijn:

 • Het theoretische kader: De systeemtheorie en de communicatietheorie aangevuld met antropologische principes en inzicht in de rol die taal speelt.
 • Bewust zijn van maatschappelijke mechanismen: de impact van migratie over meerdere generaties, racisme, discriminatie, in- en uitsluiting, achterstanden qua opleiding.
 • Transculturele vaardigheden van de professional: cultureel bewustzijn, historisch besef, kennis van zowel de eigen etniciteit en cultuur als van eigen valkuilen en subjectiviteit.

Daarnaast het leren gebruiken van bovengenoemde technieken.

Nel Jessurun, geboren in Suriname, bracht haar jeugd door in Suriname, de Verenigde Staten, Indonesië, en Nederland. Haar opleiding volgde zij deels in de VS. Zij werkt als psychotherapeut, supervisor, trainer, docent, coach, en adviseur. Zij heeft meerdere publicaties op haar naam staan, o.a. ‘Transculturele vaardigheden voor therapeuten’. Nel was voorzitter van Sietar Nederland en is erelid. (Contact: neljes@hetnet.nl)

12 november 2014: Out of the box… De Filmbox
> Hofstede documentaire ‘An engineers Odyssee’
> Out of the… filmbox – Filmavond met Eddy Appels
Filmfragmenten voor interculturalisten met Eddy Appels, audio-visueel antropoloog, directeur van SAVAN (Stichting Audiovisuele Antropologie Nederland). Over films die een onverwachte kijk op mensen bieden en onze vooroordelen aan het wankelen brengen.
Hieraan voorafgaand wordt de documentaire ‘An Engineers Odysee’ gedraaid. Dit is de documentaire over het leven en werk van Geert Hofstede, die recent is uitgekomen n.a.v. zijn 85e verjaardag. Sietar NL is daarvoor samen met de Hanze Hogeschool en Itim initiatiefnemer geweest, en behoort tot de hoofdsponsors. In de documentaire komt naar voren hoe hij als ingenieur de omslag maakt naar sociale psychologie en hoe de dimensies tot stand zijn gekomen. Ook komen collega’s en zijn vrouw aan het woord.

Interculturele beeldvorming, authenticiteit en de media
Via de media, krijgen we veel beelden over andere culturen en levenswijzen over ons heen gestort. Daarbij wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen ‘wij’ en ‘hen’, waarbij de ander diametraal tegenover ‘ons’ wordt gesteld. Die ‘ander’ ontbeert de kwaliteiten die wij hebben of -aan de andere kant van het spectrum- heeft de positieve kwaliteiten behouden die wij hebben verloren, is nog ‘authentiek’.

Op deze avond kijken we aan de hand van de geschiedenis van de Visuele Antropologie en de documentaire cinema naar voorbeelden van beeldvorming en de relatie tussen degene die het beeld maakt en degene die verbeeld wordt. Wie maakt welk beeld en met welke motieven? In hoeverre is beeldvorming een gedeeld proces? Waarom is er in de geschiedenis van de visuele antropologie zoveel aandacht geweest voor het traditionele, het authentieke, en minder voor het vernieuwende, het dynamische? Waar komt die hang naar het exotische vandaan? Heeft de popularisering van de antropologie, met name op de televisie, geleid tot een beter begrip van andere manieren van leven en samenleven?

Over Savan en over Eddy
Eddy Appels is visueel antropoloog en filmhistoricus, documentairefilmmaker en tevens verbonden aan het Mediafonds. Hij heeft geschreven en gedoceerd over de koloniale cinema in Nederland, en heeft een groot aantal documentaires en reportages gemaakt voor televisie, met name voor de Joodse Omroep. Savan organiseert jaarlijks het Beeld voor Beeld festival, een documentairefilmfestival waarbij cultuur en beeldvorming centraal staan. Naast het vertonen van mooie films over culturele diversiteit behoort het uitgebreid napraten met de makers tot het vaste format van het festival. Een ander initiatief van Savan is Cineblend, een maandelijkse avond in een informele sfeer met film en debat. Centraal staan de visuele antropologie en de documentaire cinema, gekoppeld aan actuele maatschappelijke thema’s.

2 oktober 2014: Out of the box… Modern racisme: willen Nederlanders de waarheid liever niet weten?
Deze avond neemt Lida van den Broek ons mee in het laatste denken over modern racisme in Nederland. De actualiteit dient als voorbeeld om de mechanismes van racisme bespreekbaar te maken. We gaan op open en creatieve wijze met elkaar in gesprek om van elkaar te leren en te reflecteren op eigen standpunten om vervolgens de vertaalslag naar ons eigen werk te kunnen maken. Racisme en xenophobie vormen de andere kant van het omgaan met culturele verschillen en betreffen basiskwesties binnen het vakgebied intercultureel werken. Het gesprek van vanavond is dan ook van belang voor zowel interculturalisten die internationaal werken als degenen die in Nederland werken rondom culturele diversiteit.

10 september 2014: Out of the box… Open Space
Professionaliseren: wat heb je daarvoor nodig?
Bestuur en activiteitencommissie kiezen een jaarthema, maar daar binnen is zo veel ruimte om een programma te maken… We gaan nu al weer aan de slag met het programma voor 2015 en hopen dat we nog beter kunnen aansluiten bij de wensen en ideeën van de leden.Onderliggend blijft natuurlijk de centrale vraag:Hoe kunnen we ons verder professionaliseren en wat is (heb jij) daarvoor nodig?

Open Space: We willen de ruimte te bieden om de eigen gedachtegangen te bespreken, te toetsen of aan te scherpen. Deze avond mag je los gaan met ideeën die al een tijdje in je achterhoofd sudderen. We gebruiken de methode van Open Space, dat is een gestructureerde manier van werken waar alle ideeën die leven en waar energie op zit, aan bod kunnen komen. Vorig jaar heeft de Open Space bijeenkomst in ieder geval een zeer actieve Mandela werkgroep opgeleverd; het verslag uit deze werkgroep komt binnenkort voor iedereen beschikbaar. Gebruik van nieuwe technologie in ons vakgebied is, komt waarschijnlijk dit jaar weer terug.

14 juni 2014: Out of the box.. over grenzen – De opkomst van de BRICSlanden
Wat betekent de opkomst van de BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, China, en Zuid-Afrika) en andere economieën voor Nederland? Moeten Nederlanders, het Nederlands bedrijfsleven, NGO’s en de Nederlandse overheid, zich anders opstellen in de samenwerking met deze landen?
Inleiding en workshops door dr.Haroon Sheikh (foto), Martijn Koers Msc, drs. Inge Heetvelt Workshopen drs. Esther Janssen.De sprekers:
Inge Heetvelt is cultureel antropoloog, econoom en docent-trainer Spaans met ruim 20 jaar internationale werkervaring als trainer, consultant, go-between en ontwikkelaar (lesmateriaal) in Europa en ontwikkelingslanden. Zij woonde o.m. in Spanje, Colombia, en Zambia. Als consultant hield
zij zich lang bezig met de bevordering van het kleinbedrijf in niet-westerse landen. Sinds 2009 werkt zij zelfstandig vanuit haar eigen bedrijf Españu Global. Zij begeleidt o.m. Nederlandse ondernemers bij het ontwikkelen van zakelijke relaties met zakenpartners in Spanje, Latijns-Amerika en Afrika.

Esther Janssen is managing director van training en consultancy bureau Culture-Inc., gespecialiseerd in crossculturele management en communicatie oplossingen. Esther houdt zich al ruim 20 jaar bezig met het ontwikkelen van internationale overheid- en bedrijfsrelaties. Haar ervaring betreft o.a. diverse Europese landen, Japan, Turkije, Marokko, Mexico, en de Caraïben. In China heeft zij o.m. gelokaliseerde marketing plannen ontwikkeld, politieke en zakelijke onderhandelingen begeleid en speciale trainingen ontwikkeld voor Nederlandse managers in het aansturen van hun lokale vestiging.
Martijn Koers is Director BPO Warehousing & Distribution bij Philips Consumer Lifestyle. Hij is Master of Science in International Logistics. Als supply manager werkt hij bij de Philips vestiging in Manaus, Amazonas, Brazilië. Een van zijn taken is de Supply Chain-afdeling in Manaus verder te integreren in de globale processen en netwerken van Philips. Bij Philips werken 112.000 mensen in meer dan 60 landen wereldwijd. Eerder was Martijn werkzaam in de VS, Hongarije, alsook Nederland en Engeland.
Haroon Sheikh is aan de VU gepromoveerd in de filosofie op een onderzoek naar de relatie tussen modernisering en traditie getiteld Embedding Technopolis. Als researcher is hij werkzaam bij Dasym Investment Strategies (te Naarden), waarbij hij zich richt op opkomende regio’s en nieuwe technologieën. Voor de College-club verzorgt hij colleges over internationale economische en politieke ontwikkelingen. Hij schreef o.a. in de NRC en de Financial Times, en nam deel aan Het Filosofisch Kwintet. Een recente Het-Nieuwe-Denken documentaire besteedt aandacht aan zijn persoon en visie.

15 april 2014: ALV
Zie het Ledenmenu.

maart 2014: Out of the box…. behouden of vernieuwen, Studiemiddag met AIM: “Het begin van de nieuwe tijd”
Over het spanningsveld tussen vasthouden aan wat nieuw was (o.a. nestblijvers) en verheerlijken wat was (bv etno-toerisme), versus vernieuwing.
Deze bijeenkomst organiseren we samen met de werkgroep antropologisiche methodieken en dat geeft meteen een bijzonder tintje aan de studiemiddag.

Sprekers: Jimmy Nelson komt vertellen over zijn project “Before they pass away” waarin hij 30 inheemse culturen die bedreigd worden door de moderniteit op foto heeft vastgelegd. Mocht je de laatste Happinez hebben liggen, hij vult het openingsartikel en de cover. Hij geeft een kijkje achter de schermen van dit project.
Trouw-journaliste Iris Pronk, auteur van diverse boeken waaronder het fascinerende boek Nestblijvers. Zij interviewde mensen die altijd thuis zijn blijven wonen in het ouderlijk huis (en interieur), bij hun ouders, ook na hun overlijden. Ook zij verbinden de hedendaagse tijd met een voorbije periode. Hoe gaan zij om met deze verschillen?
Anke Tonnaer. Zij heeft onderzoek gedaan naar het wezen van etno tourisme. Helpt toerisme bij het behoud en overdracht van cultuur of leidt dit juist tot uitholling en verlies? En welke rol speelt het internet of interculturele communicatie hierin?

27 februari 2014Diversity and Leadership, 11-Steden-stop Amsterdam met Claudia Buengeler
Diversiteit in teams kan tot meer en betere ideeën leiden, maar de weg ernaartoe is niet gemakkelijk. Claudia Buengeler, UvA, bericht over haar onderzoek naar de rol die de leider van een divers team hierin speelt (de voertaal is Engels).


2013 – Thema: Fier samenwerken

18 december: Fier samenwerken… tijdens een Open Space
Met leden terugblikken op het afgelopen jaar. We willen ruimte creëren om een actuele keuze te kunnen maken.

19 november: Fier samenwerken… in de wijk
Onderwerp: Samenwerken door middel van de workshop Oasis Game door Niels Kolderwijn van Elos Nederland. Het doel van een Oasis Game is het realiseren van de meest gemeenschappelijke droom van de wijk (Oasis) op een interactieve, laagdrempelige en speelse manier (Game).


2012

Download de flyer.

deze pagina is nog in bewerking pala