Ethische Code

De Ethische Code dient als richtlijn voor het professioneel handelen op het gebied van diversiteit en interculturele educatie, training en onderzoek van de leden die zich aan de Code hebben gecommitteerd. Deze leden onderschrijven de Ethische Code vanuit het belang om aan elkaar en aan de buitenwereld duidelijk te maken waar zij als gezamenlijke leden voor staan in dit veelomvattende, complexe en voortdurend veranderende werkveld. Deze leden zijn zich er bovendien van bewust dat het creëren van deze richtlijnen een dynamisch proces is dat voortdurend vraagt om zelfreflectie en een sociaal-maatschappelijke kritische blik, van zowel de individuele leden als van Sietar Nederland als geheel.

Doel
De Ethische Code is bedoeld om leden van Sietar Nederland in staat te stellen om:

  • de individuele professionaliteit in stand te houden en te bevorderen;
  • bestaande ethische richtlijnen voortdurend zorgvuldig te onderzoeken, kritisch te toetsen en het gesprek hierover te stimuleren;
  • heldere normen te bieden als kader voor zelfreflectie voor de uitoefening van hun professie.

Stukken
Ethische-Code
Ethische code voor leden van Sietar Nederland – Historie
Ethische code voor leden van SIETAR Nederland – Algemeen
Klachtenprocedure
Code of Ethics SietarNL

Sietar NL heeft bijeenkomst gehouden over Ethische Code 
Op 11 januari 2019 organiseerde Sietar NL voor de ondertekenaars van de Ethische Code een follow-up sessie.

Ondertekenen
Als je de Ethische Code nog niet hebt getekend, maar dit nog wel zou willen doen, klik dan hier. Deze leden gingen je voor.  Alle nieuwe leden krijgen in hun welkomstpakket automatisch een link naar de Ethische Code zodat ze hier in een vroegtijdig stadium kennis van kunnen nemen.

Webinar Code of Ethics
Sietar Netherlands has recently introduced a Code of Ethics. It has not always been easy. Their journey to finally realize a Living Code of Ethics, combined with a compliance procedure and a compliance committee, has taken three years. In a special webinar 25th June 2018 people could meet the three Sietar members that were deeply involved from the beginning.
So good that over 20 European Sietar members joined this webinar, which provided the participants with inspiration and information since ethics is important in our field. Thanks again Matthew Hill for the initiative to organize this and thanks to our members Teuni Looij, Jacqueline Franssens and Yvonne van der Pol for sharing their experiences with other national Sietars.
To watch the recording click here.