Ethische Code

De Ethische Code dient als richtlijn voor het professioneel handelen op het gebied van diversiteit en interculturele educatie, training en onderzoek van de leden die zich aan de Code hebben gecommitteerd. Deze leden onderschrijven de Ethische Code vanuit het belang om aan elkaar en aan de buitenwereld duidelijk te maken waar zij als gezamenlijke leden voor staan in dit veelomvattende, complexe en voortdurend veranderende werkveld. Deze leden zijn zich er bovendien van bewust dat het creëren van deze richtlijnen een dynamisch proces is dat voortdurend vraagt om zelfreflectie en een sociaal-maatschappelijke kritische blik, van zowel de individuele leden als van de Sietar Nederland organisatie als geheel.

Doel
De Ethische Code is bedoeld om leden van Sietar Nederland in staat te stellen om:

  • de individuele professionaliteit in stand te houden en te bevorderen;
  • bestaande ethische richtlijnen voortdurend zorgvuldig te onderzoeken, kritisch te toetsen en het gesprek hierover te stimuleren;
  • heldere normen te bieden als kader voor zelfreflectie voor de uitoefening van hun professie.

Stukken
Ethische Code
Ethische Code Sietar NL – historie
Ethische Code Sietar NL – Sietar algemeen
Ethische Code Sietar NL – klachtenprocedure 
Code of Ethics SietarNL

Sietar NL houdt bijeenkomst over Ethische Code 
Binnenkort gaan leden van Sietar Nederland van gedachten wisselen over de Ethische Code. Bijzonderheden volgen later.