Contributie

In Oude berichten by frisovdijk@hotmail.com

Misschien is het je opgevallen dat de automatische incasso voor de jaarcontributie nog niet heeft plaatsgevonden en dat ook de bijbehorende factuur nog niet is gemaild. Vertwijfeld constateren we dat de beide IT-systemen die Sietar gebruikt, in hun onderlinge communicatie diverse taal- en cultuurproblemen hebben. Normaal draaien we voor wat misverstanden onze hand er niet om, maar deze miscommunicatie blijkt hardnekkig. De 1e batch leverde zoveel fouten dat we die eerst met man en macht proberen op te lossen, voordat de rest de deur uit gaat, terwijl we eigenlijk willen en moeten werken aan de voorbereiding van de ALV. Graag nog even geduld. Vragen? Stuur dan een mail naar het secretariaat.