Algemene Ledenvergadering 2017De ALV van 6 april 2017 was één van komen en gaan van actieve leden. Ursula Brinkmann is teruggetreden als voorzitter van Sietar Nederland. Tijdens de Complimenten Show, verzorgd door Dieko Boekel, was het voor de leden duidelijk dat we Ursula – na zes jaar bestuurswerk, waarvan twee jaar als voorzitter – zullen gaan missen. Zij werd geroemd om haar intellectuele competenties, haar kracht tot het leggen van verbindingen, haar netwerk en om haar strategische visie.
Lees hier een samenvatting van deze bijeenkomst, met de belangrijkste besluiten en personele mutaties.

June 16 – Leadership in diversity & Diversity in leadership


As a manager you want to make the most of the qualities of your team members. Not only their personal qualities, but also the qualities that are part of their cultural inheritance. Moreover, many organisations are becoming increasingly international. Cultural diversity can be a giant asset to a team. People who think and act from different perspectives and frameworks enable a team to be more creative and come to better solutions.
Read more…

Klik HIER voor de flyer met het Jaarprogramma 2017 .

Doris Gottlieb – de WPPF-methode

 ‘Een persoon is alles wat die meebrengt, inclusief cultuur, maar niet ondanks cultuur’.

Op 8 februari heeft Doris Gottlieb tijdens de bijeenkomst ‘Strategische visie Sietar NL’ het gesprek geleid via de Whole Person Process Facilitation (WPPF) methode. Naar aanleiding van deze workshop had Charlotte van Keulen een een diepgaander gesprek met Doris over deze methode en hoe deze toegepast wordt om interculturele interacties te verbeteren. Lees hier het hele interview.

VIJFDUIZENDTWEEHONDERDWOORDEN – Zina

Zina – (premiere) – Theater – vr 14.04.2017, 21:00 uur
Als nieuwkomer probeer ik in jouw taal mijn wereld te ordenen.
Woord voor Woord. Betekenis voor Betekenis. Ontmoeting voor Ontmoeting.
Laat ons samen verlegen en ferm de gemeenschappelijke taalzone instappen, zodat we elkaars woorden gaan proeven en de lust van het vocabulaire ontdekken. Meer info

“Bird in the Room”

Docs For Education is proud to distribute “Bird in the Room” (Tirza Atar – Zipor Bacheder), a film for all those interested in Israel, Jewish & Israeli culture, theatre and songs, Hebrew literature and poetry.  Written, Directed and Produced by Ari Davidovich

 Two poets, father and daughter, in a dangerous game of words. The mysterious life and death of Tirza Atar (1941-1977) – the daughter of poet Nathan Alterman, one of the all-time paragons of Israeli and Jewish culture. Atar composed hundreds of poems and song lyrics that penetrated the hearts of large audiences, wrote popular children’s books and translated plays staged in theaters. Nevertheless, her fragile, beauteous image and her short, turbulent life remains shrouded in mystery, many years after her tragic death at the age of thirty-six. The film fuses the fascinating parts of the life and work of this slight woman of prodigious talent, a kind of local princess, whose entire being and output were enmeshed in her complicated and charged relationship with her father, a national poet. The film includes brief enactments, with the participation of an actress, that converge – along with recollections, song segments and photos from her private family albums – into a multilayered emotional and lyrical journey that illuminates not only the life and work of Tirza Atar but also the life and work of Alterman.
Trailer: https://vimeo.com/148985296. Here is a password protected link as a preview https://vimeo.com/159116205; password: birdy2306.
More info: Nahum Laufer , http://onedayafterpeace.com/index.php , http://docsforeducation.com/

Diversiteit in de (top)sport

Op 22 februari was een flinke groep aanwezig bij de bijeenkomst van SIETAR over Diversiteit in de (top)sport met drie interessante bijdragen van Susan Salzbrenner, Mark Schuurman en Tom Fadrhonc en interactieve discussie in subgroepen, over de vraag: hoe kunnen we de grote uitval in het voetbal voorkomen van jonge sporters met een niet-Nederlandse achtergrond?
Sietar-leden kunnen de drie presentaties van deze avond van Suzan Salzbrenner, Tom Fadrhonc en Mark Schuurman , alsook de foto’s en flappen downloaden via deze pagina.
Wellicht komt er een follow-up. Diegenen die hierin actief willen worden, iets aan willen kondigen of een initiatief hebben – laat het weten aan Nikki de Jong (06 – 4022.8011)

22 februari 2017: Diversiteit in de (top)sport

Op 22 februari was een flinke groep aanwezig bij de bijeenkomst van SIETAR over Diversiteit in de (top)sport. Goed dat jullie er waren! Volgens mij kunnen we zeggen dat de avond voor uitwisseling en inspiratie gezorgd. Samen hebben we geconcludeerd dat de mensen uit de interculturele wereld en uit de sportwereld elkaar nodig hebben. Er is nog veel te doen op dit gebied!

We hebben geluisterd naar drie interessante bijdragen van Susan Salzbrenner, Mark Schuurman en Tom Fadrhonc. En we zijn interactief bezig geweest in subgroepen, over de vraag: hoe kunnen we de grote uitval in het voetbal voorkomen van jonge sporters met een niet-Nederlandse achtergrond?
Download de drie presentaties van deze avond van Suzan Salzbrenner, Tom Fadrhonc en Mark Schuurman.Download ook de foto’s en flappen die door de subgroepen gemaakt zijn.
Wellicht komt er een follow-up. Diegenen die hierin actief willen worden, iets aan willen kondigen of een initiatief hebben – laat het weten aan Nikki de Jong (06 – 4022.8011).

Dialoog over Gedragscode – 8 maart

We nodigen alle Sietarleden uit voor een dialoog over dilemma’s, ethische richtlijnen en het komen tot Gedragscode voor Sietar op woensdag 8 maart.

Sietar Nederland in een dynamische werkveld
Als vakvereniging voor professionals op het gebied van interculturele communicatie en diversiteit creëert Sietar een plek waar kennis en recentelijke ontwikkelingen binnen het vak gedeeld worden, door het organiseren van lezingen, workshops en symposia. Kenmerkend voor deze bijeenkomsten is dat ze zeer inspirerend zijn en dat velen het prettig vinden om als vakgenoten over een afgebakend onderwerp of binnen een specifiek werkveld met elkaar van gedachten te wisselen. Ook de uitwisseling over de invulling van het werk in een dynamische wereld waar veel van ons gevraagd wordt, is waardevol.

Dilemma’s, ethiek en eigen richtlijnen
Integriteit staat bij veel van onze leden hoog in het vaandel. Ieder van ons heeft hier bewust of onbewust zo zijn/haar eigen ideeën over en hanteert hierbij zijn/haar eigen ethische codes. Bijzonder is dat binnen onze vereniging nog niet eerder een bijeenkomst expliciet is gewijd aan dilemma’s die we in de praktijk tegenkomen en welke richtlijnen en ethische codes we voor onszelf hanteren.

Een concept Gedragscode*
Sinds de ALV van 2015 heeft de werkgroep Gedragscode zich ingezet om een aantal richtlijnen in conceptvorm op papier te zetten. In onze samenwerking liepen we tegen allerlei dilemma’s aan die we zelf in de praktijk zijn tegenkomen en dit gaf aanleiding tot zeer interessante discussies. Het resultaat van ons voorwerk hebben we vastgelegd in een document en we willen dit graag inhoudelijk met de collega’s bespreken in een open dialoog. Welke richtlijnen zijn voor een ieder van ons in mindere of meerdere mate relevant, zijn er mogelijk nog andere punten die de aandacht verdienen? Hierbij gaan we er vanuit dat een Gedragscode altijd een levend document moet zijn, gevoed door de mensen die zich eraan willen committeren. Op 8 maart willen we een start maken met de dialoog en vervolgens dit thema jaarlijks laten terugkeren.

Dialoog op 8 maart
Om onze dialoog optimaal vorm te geven heeft de werkgroep Han Verhoeven van de organisatie “Perspectivity” gevraagd om als gespreksleider op te treden. Wij stellen het bijzonder op prijs als jullie op 8 maart a.s. hieraan deelnemen.

Het bestuur – Ursula Brinkmann, Karin Mulders en Norella Verwoord
Werkgroep Gedragscode – Hanneke Brakenhoff, Teuni Looij en Yvonne van der Pol

  • Klik voor download.
    Klik HIER om je aan te melden.