Op 21 en 22 vond het Filmseminar Brown Eyes Blue Eyes plaats

Het was een tweedaagse seminar voor trainers en docenten die met het filmmateriaal van de welbekende methode Brown Eyes Blue Eyes willen werken.

Şeydâ Buurman-Kutsal, sinds 24 jaar train the trainer van deze methode, gaf een overzicht van de theoretische achtergronden, de deelnemers die je in de film ziet en de betekenis van de verschillende onderdelen voor het werken met groepen.  Tijdens de seminar hebben deelnemers kennisgenomen over de diepere lagen van de invloed van uitsluiting en insluiting, machtsstructuren binnen groepen en tussen groepen en de anatomie van vooroordelen.

Şeydâ heeft deelnemers laten ervaren hoe het is om zelf onderdeel hiervan te zijn maar bovenal, wat je kunt doen om groepen die je dit filmmateriaal wilt laten zien te begeleiden in hun weerstand of juist herkenning van de getoonde beelden.

Op het Sietar congres in Leuven had Şeydâ er al een voorproefje van gegeven.

Voor meer informatie www.seyda.nl

Sietar NL Bestuursstukken

2018

Stukken t.b.v. de ALV (14 maart 2018):
1. Agenda & programma ALV – 14-04-2018 – SNL (def.)
2. Notulen ALV 2017 – SNL
3. Jaarverslag 2017 – SNL
4. Begroting 2018 – SNL (def.)

Stukken m.b.t de Ethische Code:
Ethische Code
EthischeCode SietarNL- historie
EthischeCode SietarNL – sietar algemeen
EthischeCode SietarNL – klachtenprocedure

2017

Jaarprogramma 2017
Concept Notulen ALV Sietar NL 6 april 2017
20161012 Notulen ALV

SNL Begroting 2017
2017 Programma en Agenda ALV
SNL Financieel verslag 2016-signed
Sietar sociaal jaarverslag 2016

Verslag ALV 2017

SIETAR NL Beleid 2017 en verder
Dankzij alle verkregen input van de werkgroepen en de uitkomsten van discussies tijdens de ALV 2016 is het het bestuur gelukt om met een  beleidsstuk een aanzet te geven om Sietar Nederland verder te professionaliseren en om richting te geven aan de koers van onze vereniging.
Voortaan worden de leden in het voorjaar uitgenodigd om tijdens een werkbijeenkomst hierover met elkaar van gedachten te wisselen, zodat we het beleid gezamenlijk handen en voeten kunnen geven.
Download het SIETAR Strategiestuk.

2016

Statuten Sietar Nederland

Sietar EU Webinar Events Calendar 2018

In 2017, more than 500 participants attended our 10 webinars – thank you very much! This coming year, the Events & Membership Committee has organised 11 webinars on many different subjects with speakers from many different countries and we hope that even more of you will attend in 2018. Recordings of our webinars can be found on our SIETAR Europa YouTube Channel here! We are constantly uploading past webinars as well! We also have a Global SIETAR Events calendar, don´t miss checking it out here! Next year’s calendar presents a wide range of themes from a truly international panel of presenters. Click for the complete SIETAR Europa 2018 webinar program.

Our next webinar:
February 7th  2018, Wednesday, at 16.00 – 17.00 pm (CET)
Speaker:          Lucy Fogarty & Mo Rajan
Topic:              “Facilitate a fun and engaging learning experience with interactive cartoon games”
Register here.

IDFA Filmfestival 2017

IDFA ‘Achter de camera’
Cameramensen zijn doorgaans onzichtbaar. En zeer beeldbepalend. Komend festival wordt de aandacht op hen gericht in Camera in Focus. Met bijzondere cinematografische films en nagesprekken door hun cameraman of -vrouw. Online kun je kijken naar films waarin cameramensen op een of andere wijze een hoofdrol spelen, zoals Camera/Woman. Lees meer…

NIP Symposium “When culture matters”

Met het Symposium “When culture matters” op 2 november 2017 levert het NIP  (cross)-culturele studies een bijdrage aan de ontwikkeling van psychologie als wetenschap. Hoewel diversiteit actueel en zeer relevant is, wordt cross- culturele psychologie nog steeds gezien als een ‘vak apart’ in het academisch curriculum, en niet als een noodzakelijke wetenschappelijke onderneming. Echter, de bijdrage van deze studies aan de ontwikkeling van de psychologie is fundamenteel gebleken en wellicht ook revolutionair. Meer informatie:  download de flyer.

SIETAREUROPA Journal September – November 2017

Download the SIETAR EUROPA Journal Sept. – Nov. 2017:

  • Susan Salzbrenner  – An interview with a “femme extraordinaire” in the intercultural world
  • Darwin on Trump: size does matter
  • Do we really get a clear picture of cross-cultural skills needed when working abroad?
  • Passionate exchanges in turbulent times
  • A few photographic souvenirs of the Dublin congress
  • A tall, dark man
  • Book Reviews
  • Events, Workshops, Congresses

Call for Proposals: 24th Nordic Intercultural Communication Conference

The 24th Nordic Intercultural Communication Conference – theme: Diversities, mobilities, and cultural identities in the balance – nwill be held from 23-25 November, 2017 in Jyväskylä, Finland. Read more about the Call for proposals

Of particular interest for this year’s NIC conference is that it coincides with the 100th anniversary of Finland’s independence. We will feature a lot of activities related to this important event, including a special Finland 100 program by Lux Auribus. The conference venue is a traditional Finnish spa hotel.