Datum

19 nov 2020
Verlopen!

Tijd

Inloop vanaf 19:45 / Entrance from 19:45
20:00 - 21:30

Sietar NL’s new concept: Blundernight on 19/11

Blunderavond!

De meest leerzame lessen in het leven komen voort uit situaties waar het even niet goed ging.

Vanuit het overkoepelende thema van de Racisme & Discriminatie webinar serie organiseert SIETAR NL een avond waarbij wij onze foutjes, ongelukken en misstappen binnen dit thema op een informele wijze met elkaar kunnen delen. In beschaafd en goed Engels wordt dit een Blunder night genoemd.

De magie van deze avond is om jezelf en de andere deelnemers de kans te geven gewoon even mens te zijn. We creëren een avond van transparantie en psychologische veiligheid. Juist doordat íedereen dit soort misstappen begaat, ga je zien hoe ingebed en onbewust bepaalde mechanismen zijn. Dit thema kan nou eenmaal een mijnenveld zijn, waar je tijdens het manoeuvreren per ongeluk een ontploffinkje kan veroorzaken. Wij willen juist het gevoel van schaamte omzetten in autonomie en verantwoordelijkheid. Iedereen maakt wel eens een faux pas, hoe ervaren je ook bent op dit onderwerp. Het gaat vooral om de vraag:

Hoe kan je ervan leren, om in de toekomst anders te kunnen reageren?

De activiteitencommissie faciliteert deze avond en treedt op als gespreksleider. Na een inleiding, draait het om het delen van elkaars blunders. Natuurlijk willen we stimuleren om elkaars blunders te delen, maar het is geen verplichting; je moet je er prettig bij voelen. Het delen van elkaars blunders wisselen we af met doorpraten in kleinere groepjes, zodat je er verder op kan reflecteren.

Tijdens dit evenement zullen de gespreksleiders de nadruk leggen op het volgende:

 1. Wat is er gebeurd?
 2. Hoe voelde jij je erbij?
 3. Hoe denk je dat de andere persoon/ personen het heeft/ hebben ervaren?
 4. Hoe kijk je terug op de situatie?
 5. Hoe zou je in de toekomst met zo een soortgelijke situatie omgaan?

Ter afsluiting van de sessie zullen wij een evaluatieformulier rondsturen waarin verdiepingsvragen worden gesteld om jullie leer- en ontwikkelbehoefte m.b.t. dit thema in kaart te brengen. Op basis hiervan zullen wij de verdere invulling van de Racisme & Discriminatie webinar series bepalen, zodat het zo goed mogelijk aansluit op jullie wensen.

Waarom meedoen met deze avond?

 • Op een informele en laagdrempelige wijze ervaringen delen.
 • Hoe manoeuvreer je van schaamte naar verantwoordelijkheid.
 • Inzichten in wat wel of niet als discriminatoir of racistisch kan worden ervaren.
 • Hoe je (soortgelijke) blunders kan voorkomen.
 • Hoe om te gaan met je blunders direct nadat het heeft plaatsgevonden.              

///

Blunder Night!

Often the best life lessons come from situations where things did not go according to plan!

Based on the overarching theme of the Racism & Discrimination webinar series, SIETAR NL is organising an evening where we can share our mistakes, accidents, and missteps within this sphere, in an informal way. In colloquial English, this is called a Blunder Night. The magic of this evening is to give yourself and the other participants the chance to just be human.

This will be an evening of both transparency and psychological safety. Precisely because everyone makes these kinds of blunders or mistakes, you start to see how embedded and unconscious certain mechanisms are. This theme can be a minefield, where you can accidentally, and very easily, put your foot it in! We want to convert the feeling of shame into autonomy and responsibility. Everyone makes a faux pas from time to time, no matter how experienced you are on this subject. The central question is:

How can you learn from these ‘mistakes’ and react differently in the future?

The Activities Committee will facilitate this event and act as a moderator. After an introduction, it’s all about sharing our own blunders. Of course, we want to encourage sharing, but it’s not an obligation; you are welcome to share as much or as little as you feel comfortable with. We will alternate between sharing each other’s blunders and more in-depth discussion in smaller groups so that we can reflect further.

During this event, moderators will focus on the following:

 1. What happened?
 2. How did it make you feel?
 3. How do you think the other person (s) experienced it?
 4. How do you reflect on the situation?
 5. How would you deal with a similar situation in the future?

At the end of the session, we will send out an evaluation form in which in-depth questions are asked to map out your learning and development needs with regard to this theme. Based on this, we will determine the future direction of the Racism & Discrimination webinar series, so that it matches your wishes as closely as possible.

Why participate in this event?– To share experiences in an informal and open way.- Explore moving from shame to responsibility.- Gain insight into what can or cannot be perceived as discriminatory or racist.- Understand to prevent (similar) blunders.- Learn how to deal with your blunder right after it happens.

Het evenement is afgelopen.