Datum

03 jun 2021
Verlopen!

Tijd

19:30 - 21:00

Sietar NL webinar: What about gender

Op 3 juni organiseert Crystal Hassell het webinar “What about gender?”.

Wat is gender? Hoeveel genders zijn er eigenlijk? Waarom is het van belang om het over gender te hebben in een interculturele context?

Deze vragen vormen het uitgangspunt van het webinar.

Gender beschouwen we vaak als een vanzelfsprekend gegeven terwijl rolpatronen, verborgen aannames en sekse specifieke verwachtingen onze wereld beïnvloeden.

In dit webinar wordt theorie over gender, gecombineerd met het uitwisselen van ervaringen -om zo het bewustzijn over gender en het belang van een intersectioneel perspectief te vergroten.

Het webinar wordt gehouden in het Nederlands en zal vertaald worden naar het Engels.

*  De registratieprocedure voor dit evenement is gesloten. Je kunt je niet meer inschrijven.

Over Crystal:

Crystal Hassell werkt via trainingen, advies en theater aan inclusie. Anti-discriminatie is haar basis en zij werkt vanuit een intersectioneel perspectief. Ze was lid van de Sietar NL Diversiteit en Inclusie werkgroep.

On 3 June Crystal Hassell will host the webinar “What about gender?”

What is gender? How many genders are there? Why is it important to talk about gender in an intercultural context?

These questions form the basis of the webinar.

People often take gender for granted, whereas roles, unconscious presumptions and sex specific expectation influence our perspective on the world around us.

In this webinar, theory about gender will be combined with exchanging experiences. With the aim of broadening our horizon when it comes to gender, and stressing the importance of an intersectional perspective.

This webinar will be held in Dutch and English translations will be provided

*  The registrationprocedure for this event is closed. You can not sign up for the webinar anymore.

About Crystal:

Crystal Hassell works on inclusion through trainings, advice and theatre. Anti-discrimination and intersectionality  is the basis from which she works. She was a member from the Sietar NL Diversity and Inclusion Working group.

Het evenement is afgelopen.