Gezocht: vertegenwoordiger in Sietar Europa

Sietar NL zoekt een nieuwe vertegenwoordiger in SIETAR Europa (SEU), wereldwijd de grootste vereniging van interculturalisten. SEU organiseert het 2-jaarlijkse congres, webinars, cross-border activiteiten en biedt haar leden een internationaal netwerk en platform. Leden van landelijke SIETAR verenigingen in Europa, zoals SIETAR Nederland (SNL), zijn automatisch lid van SEU.

Bestuur SIETAR Europa
Het bestuur van SEU bestaat uit 11 leden; 9 vertegenwoordigers van landelijke SIETARS en 2 vertegenwoordigers van zgn. directe leden. Het bestuur ziet er op toe dat het strategisch jaarplan uitgevoerd wordt, zoals vastgesteld door deGeneral Assembly (ALV). Het bestuur vergadert 6 keer per jaar; 5 maal virtueel en één keer face-to face, doorgaans in de stad waar het volgende congres georganiseerd wordt.

Taken

  • De vertegenwoordiger van SNL in SEU is een actieve intermediair: hij/zij behartigt de belangen van de Nederlandse leden en informeert SNL over wat er gaande is binnen SEU. De SEU vertegenwoordiger maakt deel uit van het SNL bestuur.  
  • Daarnaast heeft ieder bestuurslid ook een eigen taak binnen het SEU bestuur. Je kunt Executive member worden: (vice)voorzitter, secretaris of penningmeester. Of de linking-pin tussen het SEU bestuur en een van de talrijke commissies: congres, communicatie, cross-border activiteiten,Special Interest Groups, nieuwe SIETARS.

De vertegenwoordiger van SNL in SEU wordt door de ALV in april  benoemd, in principe voor een periode van 3 jaar. Hij/zij kan daarna nog één keer herbenoemd worden, net als andere bestuursleden.

Wie zoeken we:

  • Een betrokken SNL lid, enige bestuurservaring is een voordeel, maar is geen vereiste;
  • Ambitie tot Europees netwerken en samenwerken;
  • Goede taalvaardigheid in het Engels;
  • Interculturele competentie;
  • Een gemiddelde beschikbaarheid van 2,5 uur per week.


Wat bieden we?

  • Toegang tot een boeiend netwerk van Europese interculturalisten;
  • De gelegenheid om internationale bestuurservaring op te doen;
  • Reis- en verblijfskosten van jaarlijkse face-to-face vergadering.

Interesse?
Wil je meer weten over de functie. Neem dan contact op met Hanneke Brakenhoff die nu de SEU vertegenwoordiger is via: j.m.brakenhoff@gmail.com
Heb je interesse in deze functie? Meld je dan vóór 1 april aan viasecretariaat@sietar.nl