Het persoonlijk lidmaatschap van SIETAR Nederland houdt in dat je:

  • regelmatig uitnodigingen ontvangt voor seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
  • gratis de evenementen van SIETAR NL kunt bijwonen
  • korting krijgt op de toegang van evenementen van andere organisaties, waaronder SIETAR Europa
  • uitgenodigd wordt om een bijdrage te leveren via ledenvergaderingen
  • tevens lid bent van SIETAR Europa

Aanmelden

Na aanmelden bent u lid van Sietar Nederland en Sietar Europa.
Studenten zijn het 1e jaar GRATIS lid.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Een instituutslidmaatschap van SIETAR Nederland houdt in dat via uw organisatie kunnen zes medewerkers geregistreerd worden als individueel lid voor € 600,-.

Afmelden

Het lidmaatschap loopt door tot het einde van het jaar en wordt stilzwijgend verlengd. U kunt zich als lid afmelden door een e-mail te sturen naar het secretariaat.”