1 mei 2018

• Lente of Russische kou? Over diversiteit, polarisatie en inclusie

• 24 mei Maurice Kwizera spreekt over post-genocide in Rwanda

• 21 juni internationale conferentie – early bird tarieven tot 21 mei!

• Nieuw in de activiteitencommissie: Seyda Buurman, Lilian Brijson

• Bestuurswissel: Nikki de Jong verlaat het AB, Maya Butalid verkozen als AB-lid

• ALV & ledendag & Ethische Code

• SEU: general assembly + commissieleden gevraagd congres 27/5-2/6 2019 Mechelen

• Boekentip: TOPOI model in internationale context + Engelstalig

• Oproep meedenken/doen ontwikkelingssamenwerking CULTUUR SENSITIEF maken

---

De lente heeft het gewonnen van de onverwachte kou uit Rusland, maar dat haalt de politieke Russische kou niet uit de lucht. En er blijft meer kou hardnekkig hangen. De bedrijfswinsten stijgen maar de lonen stijgen nauwelijks mee. Ruim 700.000 mensen zijn ‘s nachts aan het werk o.a. in distributiecentra, waarvan een deel door ‘constructies’ niet een ‘nachttarief’ uitbetaald krijgen. Ook de illegale economie “groeit” welig door. De geluiden van onbehagen worden sterker. Lukt het iedereen om aan te haken? Lukt het om iederéén aan te haken?

Sietar organiseert drie interessante bijeenkomsten over diversiteit, polarisatie en inclusie: in mei over initiatieven om verder samen te leven in een getraumatiseerd en verdeeld land na de Rwandese genocide, in juni een grote internationale conferentie over de-polarisatie met sprekers uit Nederland, Duitsland en België en in september over de vraag “hoe zorg je ervoor dat je genoeg diversiteit krijgt in je personeelsbestand”?

---

24 mei: Maurice Kwizere - The world’s mirror in unity and reconciliation

Maurice Kwizerimana, één van de aansprekende namen uit het post-genocide tijdperk vanuit Rwanda, komt naar Europa, dankzij Monika de Waal van Unique Sources in samenwerking met Sietar Nederland en Sietar Frankrijk. Maurice werkt bij het Kigali Memorial Centre, één van de herdenkingscentra waar lichamen in massagraven bijeen gebracht werden. Vanuit het centrum wil men een plek geven voor waardig herdenke. Er wordt daar ook onderzoek gedaan naar eerdere genocides wereldwijd en hoe nadien met elkaar verder te leven. Maurice zal vertellen over zijn eigen ervaring en over zijn werk voor het centrum.

“Based on seemingly innocent stereotypes, people seem to judge sooner and exclude others. Increase of incidents of discrimination and openly racist actions take place all over the world. We can and should learn (again) from other countries of the consequences of this, wars and genocide, and how to turn this process into peacefully and constructively living side by side.

Now it’s 24 years ago and still, every day, people are invited to the process of peace and reconciliation. Which approach is being applied here in bringing together a divided society? Which elements of the peace process are effective in Rwanda, and could be effective in the Netherlands?”

Anoek Steketee en Monika de Waal houden een inleiding. Radio Benevolencija en Podium Mozaïek zijn mede organisator.
Op deze link meer over de documentaire die is gemaakt door Anoek Steketee en Eefje Blankevoort. Vertoning ca. 18.00 u.

Voorafgaand aan de bijeenkomst is een gezamenlijke tapas-maaltijd, waarvoor we je van harte uitnodigen.

Datum & Locatie: 24 mei 2018, Podium Mozaïek, Bos en Lommerweg 191, Amsterdam www.podiummozaiek.nl/
Aanmelden
:   https://www.ticketkantoor.nl/shop/Maurice
Maximum aantal deelnemers: 60.

---

21 juni: ’Depolarisation & Dialogue

EEN GEZAMENLIJK ONDERZOEK: Hoe kunnen we ongewenste polarisatie tegengaan, en bijdragen aan het ontstaan van een continue dialoog waarin allen gehoord worden, zodat we op weg gaan naar een samenleving waarin allen tot hun recht komen?

De samenleving is gepolariseerd geraakt, er is steeds meer wij-zij denken ontstaan, rond kwesties als migratie, de islam, de opvang van vluchtelingen, mensenrechten, Zwarte Piet, de Europese Unie, globalisering, onze politieke vertegenwoordiging, et cetera. Ook in andere Europese landen en tussen landen in Europa. In de USA, tussen republikeinen en democraten, rond Trump. Wereldwijd.

De term polarisatie valt talloze malen, er wordt veel over geschreven, er is sprake van theorievorming (Bart Brandsma). Na de aandacht die Sietar Nederland er aan besteedde vorig jaar in de vorm van o.a. een werkconferentie, pakken we dit keer flink uit met een internationale werkconferentie.

Deze Engelstalige werkconferentie wil voor de deelnemers een krachtig middel zijn om onderling kennis te delen, inzichten te ontwikkelen, samen initiatieven te versterken en nieuwe te creëren.

EEN WERKCONFERENTIE OVER

• Polarisatie als concept; achtergronden en verschillende vormen van ongewenste polarisatie

• De dynamiek van polarisatie en depolarisatie; populistische tendensen; radicalisering

• Benaderingen en methoden voor preventie, depolarisatie, dialoog; aanpassing van communicatiestrategieën

• SPECIAL: de rol van de media in polarisatie, depolarisering en dialoog; de dynamiek van de media; constructieve journalistiek

DEELNEMERS

• Wetenschappers en veranderingsdeskundigen, van diverse universiteiten en hogescholen in Nederland en Duitsland, en instituten als het KIS, Het Verweij Jonker Instituut, Movisie, en ESS het expertisecentrum van MinSZW. (zie de website).

• Praktijkdeskundigen: professionals en vrijwilligers die in de dagelijks praktijk van diverse werkvelden voor de opgave staan om te depolariseren en dialogen op te gang brengen.

INTERACTIEF
Over de precieze opzet van het programma zullen de deelnemers later geïnformeerd worden. We plannen een interactieve werkconferentie waarin alle deelnemers een bijdrage kunnen leveren. Het wordt een mix van keynotes, short talks, presentaties, workshops, thematafels, dialogen, future sessie, enz.
In een postersessie met informatiemarkt is er extra gelegenheid voor kennisdeling en promotie van zowel onderzoeken als praktische initiatieven, inclusief die van studenten.

PARTNERS
De SSIP, de anti-polarisatie coalitie Stay human, en de HAN, de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Ondersteuning is er van het European Union Agency for Fundamental Rights.
De werkconferentie wordt gesponsord door PAX Nederland.

Data en tijden: Donderdag 21 juni,  13.00 – 21.00 uur
Locatie: Stadhuis Arnhem, Koningstraat 38, 6811 DG  Arnhem
Entreeprijs: Sietar leden € 40 ( Early Bird  € 30 ), niet-leden € 70  ( Early Bird  € 50 )
Aanmelden via het https://www.ticketkantoor.nl/shop/depolarization / of via Sietar.nl

Sietar-leden, MELD JE SNEL AAN! We maken stevig promotie, ook internationaal. Er is kans dat het snel vol loopt.

---

Algemene Ledenvergadring

De ALV was dit jaar weer goed bezocht. De aanwezigen kregen een terugblik en een verantwoording over het jaar 2017, en stemden na constructieve discussie in met de plannen voor 2018.
Tijdens de ALV zijn er diverse besluiten genomen. Zo zal de contributie per 1-1-2019 omhoog gaan naar € 115 (met handmatig gemaakte factuur +€ 20). Er is in 2017 en de jaren ervoor enorm veel tijd gestoken in het oplossen van problemen tussen beide administratieve systemen, de ene gekoppeld aan de website, en de ander gekoppeld aan het financiële pakket. Binnenkort worden beide systemen samengevoegd, met dank aan secretaris Eva, penningmeester Norella en Michel Koot. Als de leden hiervan iets merken, zullen we hierover tijdig communiceren.

Proeverijen
Na de lunch gaven 5 leden een interessant proeverij:

• Jackie van der Kroft: Energizer

• Manon de Coerten: Ontwikkelingssamenwerking voor meer impact: een divers menu graag (zie ook haar oproep elders in deze NieuwsLijn)

• Monica de Waal: Actueel in 2018

• Jackie van der Kroft en Leontien Keijzer: Ubuntu & Geweldloze communicatie

• Maya Butalid: Participatieverklaring voor Nieuwkomers

• Dorian Maarse: Uitdagingen en inspiraties uit de trainingspraktijk

• 

--------------------------------------------------------oOo----------------------------------------------------

Ethische Code

Na de ALV en vóór de verschillende proeverijen hadden de aanwezigen gelegenheid om de Ethische Code te tekenen (zie foto's). Na een lange aanloop zijn bestuur en een meerderheid van de leden het eens geworden over de definitieve tekst. Ondertekening is niet verplicht voor het lidmaatschap van Sietar NL. De code met ondertekenaars komt uiteindelijk op de website, dan ook wordt het mogelijk deze online te tekenen. De werkgroepleden Yvonne van der Pol en Teuni Looij worden hartelijk bedankt voor hun inspanningen.

--------------------------------------------------------oOo----------------------------------------------------

Actieve leden

Seyda Buurman en Lilian Brijson, beiden recent lid van Sietar NL zijn toegetreden tot de activiteitencommissie. Daar is de ac erg blij mee, zij brengen een schat aan kennis en ervaring mee. Seyda en Leendert-Jan, ook al een nieuw lid van Sietar en direct actief geworden, organiseren samen de bijeenkomst in september.

Nikki de Jong heeft aangegeven wel in AC actief te willen blijven maar redt het qua tijd niet om daarnaast als liaison in het algemeen bestuur zitting te hebben en trad bij de ALV af als bestuurslid. Maya Butalid is door de ALV verkozen tot het AB en neemt het stokje over. Heel fijn dat Maya dit wil doen.

---

Sietar Europa

SEU: general assembly + commissieleden gevraagd congres 27/5-2/6 2019 Mechelen

Alas het goed is hebben alle Sietar NL leden  een uitnodiging gekregen voor deelname aan de online general assembly op 7 juni start 19:00. Hou je mail in de gaten voor aanmelden.

Ook staat er een vraag uit om te participeren in verschillende voorbereidingscommissies en rollen. Het is bijzonder leerzaam werk, zowel inhoudelijk als om in een mulitcultureel virtueel team te werken. Ben je de mail kwijt, stuur dan een mail naar SEU om op de maillijst te komen via https://www.sietareu.org/

--------------------------------------------------------oOo----------------------------------------------------

Boekentip

Diversiteitscompetentie - Niet culturen, maar mensen ontmoeten elkaar

1e druk / 2018 / Edwin Hoffman, Arjan Verdooren. In dit boek wordt het TOPOI model geplaatst in een internationale context. Het boek komt eind april uit in een Engelse en Nederlandse uitgave. Links: Engelse versie / Nederlandse versie.

Francien Wierenga maakte ons hierop attent: “In het boek Interculturele gespreksvoering is het TOPOI model toegespitst op intercultureel domestic, dus deze boeken zijn voor de internationale context een mooie aanwinst. Ook mooi dat er nu een Engelse versie is”.

Oproep

Denk mee en doe mee: maak ontwikkelingssamenwerking cultuur-sensitiever

Manon de Courten: Tijdens de laatste bijeenkomst van SIETAR Nederland op 14 april hebben een paar collega’s enthousiast gereageerd op mijn plannen om gelijkwaardigheid, dialoog en culturele sensitiviteit in allerlei fases van project management binnen ontwikkelings-samenwerking te bevorderen. Degenen die erbij waren, hebben me met een pollepel zien zwaaien... ontwikkelingsprojecten lijken immers in veel opzichten op een kookproces. In projecten én in beleid willen we voor echt impact en ownership meer cuisine du terroir, fusion en slow cooking zien in plaats van de helaas nog al te vaak geïmporteerde, kant-en-klare maaltijden.

Wil jij ook meedenken over een strategie om interculturele competenties in deze sector te versterken, weet jij een NGO die een pilot wil doen, of heb jij een paar sprekende voorbeelden hoe het helemaal niet moet en hoe het beter kan? Meld je aan bij Manon de Courten: manondecourten@hotmail.com. Dan kijken we samen hoe wij onze ervaring en ideeën het best kunnen delen en concretiseren. Samen staan we sterker.