7 febuari 2018

• Ethische code

• Joseph Shaules - 20 februari, meld je aan!

• Interculturaliteit in verpleeghuiszorg - 14 maart

• Nieuwe leden: Dafne van Baarle, Desiree America

• 'Proeverijen' gevraagd - 14 april

• Kort Nieuws

• Sietar Intercultural Book Series

---

Ethische Code

Doel en artikelen, en waar we nu staan
De afgelopen Nieuwslijnen is al vaak gemeld dat er (achter de schermen) veel aandacht besteed werd aan de Ethische Code en dat die bijna klaar zou zijn. De commissie bestaande uit Yvonne van der Pol en Teuni Looij heeft fantastisch werk geleverd en een geheel nieuw concept voorgelegd. Dat is eerst door het dagelijks bestuur en vervolgensdoor  het algemeen bestuur van Sietar NL grondig besproken, met tussendoor de nuttige input van een jurist. Onzichtbaar voor leden is er enorm veel denkwerk en aandacht aan besteed, en zover staan we nu. Dit is het moment om de leden opnieuw inhoudelijk te betrekken.

Two things
1) Het is een groeidocument en niet in beton gegoten.
2) Het is een faciliteit die Sietar NL wil gaan aanbieden aan leden die er prijs op stellen dit te onderschrijven. Het is zeker niet verplicht de Code te onderschrijven om lid van Sietar NL te kunnen zijn. Anders gezegd, sommige leden zullen van de faciliteit gebruik maken, anderen zullen het laten, er is geen onderscheid in soort lidmaatschap.

Sietar-leden kunnen  (na inloggen) drie pdf's downloaden. In de eerste vind je de bedoeling van de Code en de huidige 19 artikelen. Dit is waar het om gaat. In de tweede pdf vind je een overzicht van de historie om te komen tot waar we nu staan. Dan blijkt maar weer eens wat een groeidocument het is! In de derde pdf is verwoord wat Sietar is, doet en beoogt. 

We zijn er nog lang niet, er dient nog het nodige toegevoegd te worden, zoals waar Sietar NL voor staat en wat Sietar NL beoogt, hoe onderschrijvers zich blijvend kunnen committeren. Wat de route is tot onderschrijven van de Ethische Code en hoe je je kan terugtrekken, hoe het geheel via de site beschikbaar en zichtbaar komt zonder dat het onze vrijwilligers veel handelingen kost, wanneer we de artikelen van de Code opnieuw bekijken, etcetera. De komende Nieuwslijnen besteden we steeds aandacht aan deze aspecten die nog in ontwikkeling zijn. We willen alle leden op deze manier in het proces meenemen en dit tijdens de Ledendag met elkaar bespreken.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over deze eerste 2 stukken, mail die dan naar secretariaat@sietar.nl

---

Sietar NL Evenementen

Joseph Shaules

20 feb 19:30-22:00 u S2M Utrecht

Ja het is wat schrikken dat er pas zo weinig aanmeldingen zijn terwijl het een buitenkans is om deze speialist te ontmoeten:

We are proud to announce Joseph Shaules (PhD) is coming to SIETAR NL on February 20! He will talk about new research in cognitive neuroscience that is revolutionizing our understanding of culture and mind. It creates challenges and opportunities for intercultural trainers and educators as paradigms are shifting. This talk will introduce new insights in culture and cognition that can inform intercultural training and education. (English spoken)

Joseph praat ons bij over zijn bijzonder hersenonderzoek naar de relatie van brein met cultuur. Naast praten óver, is de bijeenkomst ook interactief. Mocht je zelf niet kunnen maar anderen weten voor wie deze bijeenkomst interessant is, wil je hen er dan op wijzen? Inschrijven kan tot een dag tevoren 12:00 u, via de site.

Interculturaliteit in verpleeghuiszorg

14 mrt 19:30-22:00 u S2M Utrecht

Na een forse zoektocht en meer dan 17 leads opgevolgd te hebben (normaal gaat het een stuk makkelijker!), is het gelukt 2 inleiders te vinden die hun ideeën en ervaringen met ons willen delen: Marina Jonkers, onderzoeker bij de hogeschool Rotterdam, en de Turkse Gul Dolap, die zal vertellen over haar zoektocht naar geschikte zorg voor haar dementerende vader. Doordat ze overal tegenaan liep is zij met een initiatief begonnen rondom de zorg voor Turkse en Marokkaanse ouderen. Een uitgebreid programma volgt.

Ledendag: 'Proeverij'

14 april

Veel (nieuwe) leden hebben aangegeven behoefte te hebben om meer van de andere leden te weten, ook om elkaar zo beter te leren kennen. Wat zijn expertises? In specialismen, in methoden, in landen of werelddelen? Heb je een boek geschreven en wil je de andere leden erover vertellen? Geef je les en wil je eens een andere werkvorm uitproberen? Wat werkt voor jou goed wat je eens met anderen wilt delen? Heb je een onderwerp dat je bezig houdt? Een casus waarover je wilt sparren? Denk aan een blokje van ca 30-45 min, noem het een “proeverij”. Stuur je plan naar activiteiten@sietar.nl

---

Nieuwe leden

Dafne van Baarle, Arabiste, trainer en spreker
Ik heb me een jaar geleden bij Sietar aangesloten om mijn vakkennis als intercultureel trainer uit te breiden en nieuwe inzichten op te doen, zowel vanuit de onderwerpkeuzes als vanuit de mensen.

Ik vind het ongelooflijk leuk om op allerlei manieren de connectie tussen Nederland en de Arabische wereld te leggen. Onderwerpen als Arabische gastvrijheid, Sterke Vrouwen in de Arabische wereld en het delen van de verhalen van 'gewone' mensen in dat deel van de wereld met Nederland geven mij energie én altijd weer nieuwe inzichten. In 2018 ga ik me verder focussen op de uitdagingen voor jonge mensen & werkgelegenheid in de Arabische wereld.

Desiree America
Na gezondheidswetenschappen in Maastricht, exportmanagement, een wereldreis en een familiebedrijf mee opzetten, werk ik nu ruim 16 jaar bij Avans Hogeschool in Breda. Vooral bij Ondernemerschap en Retailmanagement.

Dit jaar heb ik me aangesloten bij de kenniskring van het lectoraat Expertisecentrum Sustainable Business / International Business  met de bedoeling om promotieonderzoek te gaan doen naar cross culturele competenties ( Attitude, Behaviour en Cognitie) en hoe die bij studenten aangeleerd en getraind kunnen worden, door gebruikmaking van “serious games” .

Hierin komen mijn interesse, werk- en onderwijservaring samen:  andere culturen  ( backpackreizen naar nieuwe bestemmingen ), in Nepal kom ik al lang en voel ik me thuis, duurzaamheid, coaching, teamwork, ondernemerschap.

Ik denk bij Sietar veel mensen te ontmoeten die interesse en ervaring hebben op deze gebieden, zodat we veel van elkaar kunnen leren!

---

Kort nieuws

Archief: ein-de-lijk is het archief van Sietar Nederland o.l.v Monika de Waal opgeschoond en voor een groot deel gedigitaliseerd. Eind van de maand vindt de overdracht plaats.

Administratieve Ondersteuning: achter de schermen hebben Michel Koot en Eva van Ooijen, samen met webmaster Erik Slagt, Norella Verwoord en Friedhelm Janszen enorme vorderingen gemaakt om het aanmeld- en inschrijfproces te professionaliseren. Hierdoor wordt zowel de leden- als de financiele administratie een stuk overzichtelijker, minder foutgevoelig en vooral: minder arbeidsintensief.

Sietar congres India, Pune 16-18 feb. Ver weg? Niet voor Jolanda Zeeman en Vincent Merk, zij gaan deelnemen.

Communicatie Commissie: Sandra Valkenburg en Jacqueline Franssens hebben een nieuwe versie van het communicatie beleid en communicatieplan gepresenteerd aan het Algemeen Bestuur. Dit plan is uitvoerig besproken en zal op de ALV aanbod komen.

---

Sietar Intercultural Book Series

At SIETAR we want to encourage the development and application of knowledge, values and skills which enable effective intercultural relations at individual, group, organisation and community levels. Inspired by many discussions in the SIETAR network, the idea of publishing a collection of SIETAR intercultural training tools came to light. Many large intercultural organizations include a collection of articles, activities, and materials, and our intention is to create a consolidated resource of SIETAR members’ favourite and most effective tools and methodologies.

Deadline for submitting your contribution is 31 March 2018.

All submissions must be sent to communication@sietareu.org by the indicated date!
Please keep in mind that we can only accept submissions that use our SIETAR Europatemplate.
_______________________________________________

De volgende NieuwsLijn komt rond 27 februari uit.