20 december 2017

• VERSCHOVEN NAAR 10 jan 2018: A closer look at integration, film & debat

• 20 februari: avond met Joseph SHAULES

• 14 maart: Polarisatie en discriminatie in non-profit instituties

• 22 juni: Internationale conferentie over de-polarisering en dialoog,

• Vacatures S-NL: Activiteitencommissie + werkgroep corporate

• Vacatures S-EU: Communication + Events & Membership Committee

• Webinars 2018 S-EU

Sietar NL wenst jullie allen sfeervolle feestdagen
en een goed 2018

---

10 jan. 2018: A closer look at integration, film & debat

Maandag 11 dec zorgde een flinke sneeuwstorm voor een hoop trammelant. In de loop van de dag werd zelfs code Rood afgegeven: ga niet de weg op! Uren daarvoor hadden we de avond al afgelast en alle deelnemers op de hoogte gebracht. In overleg met de sprekers Nouraddine Eradi, Adel AlBaghdadi en panelleden Luca Paroni en Maya Butalid hebben we een nieuwe datum kunnen prikken. De bijeenkomst is Engelstalig, en daarmee een mooie gelegenheid om een bredere doelgroep uit te nodigen. Verspreid graag de aankondiging in je netwerk! Informatie & aanmelden via de site. Locatie: Seats2Meet Utrecht.

---

20 februari: Culture, Cognition and the Intercultural Mind
Joseph Shaules

We zijn ontzettend trots dat we Joseph Shaules hebben bereid hebben gevonden om ons bij te praten over zijn nieuwe onderzoek. 

Joseph Shaules (PhD) is coming to SIETAR NL! He will talk about new research in cognitive neuroscience that is revolutionizing our understanding of culture and mind. It creates challenges and opportunities for intercultural trainers and educators as paradigms are shifting. This talk will introduce new insights in culture and cognition that can inform intercultural training and education.

Joseph Shaules (PhD) has worked in intercultural education for more than 25 years. He is a professor at Juntendo University's Faculty of International Liberal Arts, in Tokyo and the director of the Japan Intercultural Institute. Besides he is a Japan specialist for Intercultures, a consulting and training company based in Germany. His books include: Deep Culture: The Hidden Challenges of Global Living, and The Intercultural Mind: Connecting Culture, Cognition and Global Living. He is proficient in English, Japanese, French, Spanish and Indonesian. He lives in Tokyo. Read more... and subscribe.

---

14 Maart (streefdatum):
'Polarisatie en discriminatie in non-profit instituties

In maart hebben wij als onderwerp 'polarisatie en discriminatie in non-profit instituties. Wij nemen als voorbeeld de ouderenzorg. Hoe werkt de 'verkleuring' van onze samenleving door in de ouderenzorg? Witte Nederlandse ouderen die tot nu toe weinig contact hebben gehad met Nederlanders met een migratie achtergrond worden ineens door hen verzorgd, een voor deze ouderen 'vreemde'. Aan de andere kant hebben ouderen met een migratie achtergrond steeds meer behoefte hebben aan een voor hen 'vertrouwde' omgeving. Reden waarom er ook initiatieven zijn van migranten groepen om de zorg voor 'hun ouderen' zelf in te richten en te organiseren. Hoe kijken we hier tegenaan? Woonwijken willen we gemengd en divers maken want dit zou goed werken voor de integratie. Maar willen we dit dan ook in de ouderenzorg? Wat zijn best practices?

---

22 Juni
Internationale conferentie over
de-polarisering en dialoog.

Internationale conferentie in samenwerking met een Duitse interculturele vereniging SSIP. In tegenstelling met een eerder bericht zal het accent bij deze internationale conferentie dus liggen op het tegengaan van polarisatie. De conferentie is een vervolg op de succesvolle Sietar bijeenkomsten begin 2017 over vormen van polarisatie en de rol van de media. De HAN, de Hogeschool Arnhem en Nijmegen is verzocht om als gastorganisatie op te treden. Momenteel wordt er druk overlegd met mogelijke partner organisaties over deelname en ondersteuning. Spoedig volgt mee informatie.

---

Vooruitblik: 2e helft 2018

In de 2e helft van 2018, zullen we onze blik richten op de corporate wereld:
Hoe gaat het internationale bedrijfsleven om met interculturaliteit en culturele diversiteit?

Het thema van de bijeenkomst in september (voorlopige datum: donderdag 13 september) zal aansluiten op deze vraag, met een focus op HRM. Op dit moment hebben we 2 ideeën: ofwel, we onderzoeken de rol van Werving & Selectie: hoe komen bedrijven aan hun human resources, en hoe selecteren zij hun nieuwe medewerkers? ; ofwel, de praktijk van Talent Management: hoe identificeer en ontwikkel je de kwaliteiten en ambities van medewerkers, en laat je hen in de organisatie tot bloei komen? Kortom, de relatie tussen mens en organisatie, competenties en talenten. In de loop van de komende maanden, zullen we dit onderwerp concretiseren. Mocht je ideeën of contacten hebben, maak het kenbaar via activiteiten@sietar.nl

---

Sietar vacatures

De activiteitencommissie van Sietar NL zoekt nog 1 lid. Wie wil deel uit maken van een actieve enthousiaste en gezellige commissie? We overleggen (virtueel) elke 3 à 4 weken en organiseren in duo’s een bijeenkomst. Met nog 1 persoon erbij is de balans weer oké. Voor vragen: activiteiten@sietar.nl

SIETAR Europa is currently looking for volunteers for two of our committees. Do you want to work with a great, fun, inspiring team as part of a pan-European association of professionals in the field of intercultural education, training and research? Interested in staying abreast of the latest research and practices in the field, meeting fascinating people from a broad range of horizons around the world and participating in shaping the future?

• Communication Committee

• Events & Membership Committee:

If you are interested, please send your application explaining in one paragraph your motivation for joining our team, plus your CV or link to your LinkedIn-Profile.

Sietar Europe webinars

Sietar Europe organiseert in 2018 weer een groot aantal interessante webinars. De eerste is op 12 januari. Voor informatie over sprekers, onderwerpen, tijden en aanmelding kan je zowel op de Nederlandse als Sietar Europe website terecht: click for the complete SIETAR Europa 2018 webinar program.

---