BestuursNieuwsLijn 8 mei 2017

• Nieuwe voorzitter en secretaris Sietar

• Notulen ALV in concept achter de login; graag correctie/aanvullen

• 17 Mei: rol van de media in de polarisatie in Nederland: vergeet je niet aan te melden!

---

Nieuwe voorzitter

Zoals tijdens de ALV beloofd, zal het bestuur de leden op de hoogte brengen over de vrij gekomen positie van voorzitter. Het heeft even geduurd voordat het bestuur alle informatie compleet had.

Vanaf het moment dat Ursula Brinkmann als voorzitter was teruggetreden, heeft Karin Mulders de positie ad interim vervuld. Na wijs beraad heeft Karin aangegeven de positie van voorzitter op zich te willen nemen en is Eva van Ooijen gevraagd voor de positie van Secretaris. Eva heeft hierop positief gereageerd, waarmee het Dagelijks Bestuur van Sietar, samen met penningmeester Norella Verwoord weer compleet is. Het Bestuur zal dit besluit door middel van een digitale ALV nader toelichten.

Op 17 mei komen het voltallig Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur bijeen om de posities en rollen van de bestuursleden te bespreken en wordt ook een datum vastgesteld voor een webinar, dat begin juni zal plaatsvinden. Daarin zullen de nieuwe Voorzitter en Secretaris zich aan de leden presenteren en hun motivatie toelichten. Op dat moment zal ook bekend zijn wanneer de overdracht van de werkzaamheden van de bestuursleden plaatsvindt.

Notulen ALV 
De concept notulen van de ALV zijn op de website 'achter het slotje' geplaatst. Verzoek aan diegenen die bij de ALV aanwezig zijn geweest om uiterlijk 31 mei correcties en aanvullingen naar het secretariaat te mailen, waarna dan uiteindelijke notulen achter de login zullen worden geplaatst.

---

Bijeenkomst 17 mei: rol  media in polarisatie

 Illustratie: sentiment of political bloggers before the elections (USA)

Er zijn genoeg deelnemers om de bijeenkomst door te laten gaan maar toch hopen we op veel meer belangstelling. Wil je journalisten in je netwerk wijzen op deze bijeenkomst en hun belangstelling wekken? Er zijn diverse bijeenkomsten waar de media zelf centraal staan, maar tot dusver werd zelden de invalshoek gekozen die wij juist aan deze discussie kunnen geven, namelijk in hoeverre de doorsnee journalist zich bewust is van de reikwijdte van interculturaliteit in nieuwsselectie en analyse.

We hebben twee interessante inleiders gevonden, daarna willen we een open dialoog voeren.
Aanmelden: stuur een mail naar secretariaat@sietar.nl.  Lees meer op de site...

---
---