1 mei 2017

Het seizoen van interessante events gaat maar door! Deze NieuwsLijn staat bol van nieuwe info over de komende Sietar events en tips voor andere events in ons werkveld. Ook praten we je bij over besluiten die de ALV heeft genomen.

• 17 mei: Werkveld media

• 16 juni: Leiderschap & Diversiteit

• ALV 6 april: samenvatting

• Overige events: Afrika & onderwijs, Dag van de Antropologie

• Tips en vragen van andere Sietars, oa SIETAR  Europe, Polen en India

• Nieuwe boeken, o.m. van ons lid Yvonne van der Pol

---

17 mei: Werkveld Media

Tijdens de werkconferentie op 17 mei bespreken we de rol van de media in de polarisatie in Nederland. Wat is hun invloed, dragen ze onbedoeld bij of gaan ze polarisatie tegen? En vervolgens: hoe kunnen de media zinvol bijdragen aan de maatschappelijke dialoog? We krijgen twee korte inleidingen: prof. Rens Vliegenthart over relatie media en publieksbeïnvloeding, en Jacco Sterkenburg, docent aan Erasmus universiteit, over de manier waarop media met migratie en diversiteit omgaan. Na de inleidingen wisselen we uit in open dialoog. Wil je de journalisten in je netwerk voor deze bijeenkomst warm maken?
Lees meer....

16 juni: Leiderschap in diversiteit & Diversiteit in Leiderschap

Als leidinggevende wil je zo goed mogelijk gebruik maken van de kwaliteiten van jouw medewerkers of teamleden. Van hun persoonlijke kwaliteiten, maar ook van de kwaliteiten die ze meebrengen vanuit hun culturele achtergrond. Bovendien worden veel organisaties steeds globaler. Veel diversiteit kán van grote meerwaarde zijn. Doordat mensen vanuit verschillende invalshoeken denken en doen kunnen ze als team creatiever zijn en beter tot oplossingen komen.
Echter: je moet als leidinggevende die diversiteit wél weten in te zetten. Doe je dat niet, kan dat leiden tot een team dat juist als los zand aan elkaar hangt óf elkaar zelfs in de weg loopt.
Wat betekent dit voor leidinggevenden? Dat onderzoeken we op 16 juni:

• Hoe kunnen leidinggevenden zo goed mogelijk omgaan met (culturele) diversiteit? Wat zijn best practices uit de praktijk? En wat betekent dit voor de training van leidinggevenden zelf?

• Hoe is het gesteld met de diversiteit onder leidinggevenden zelf? 
Dat onderzoeken we op 16 juni. Lees meer…


Samenvatting ALV 6 april

Bij de ALV op 6 april jl waren 24 leden aanwezig, 27 leden hadden zich afgemeld. Het bestuur deed verslag over het afgelopen jaar en gaf toelichting op vragen. De voornaamste highlights en besluiten kan je hier lezen (alleen voor leden).

---

Evenementen

19 & 20 mei: Education for life in Africa -  Haagse Hogeschool/ EP-Nuffic/ NVAS conferentie (korting toegangsprijs voor Sietar-leden). Developments, employment and education.
Locatie: The Hague University of Applied Sciences.Johanna Westerdijkplein 75, The Hague. More info...

19 mei: Dag van de Antroplogie - Utrecht. Solidarity! georganiseerd door de antropologische beroepsvereniging.

SIETAR Europa biennial international Congress will take place in Dublin Wednesday May 24th – Saturday May 27th 2017 with other events happening in the days preceeding these dates.The Venue for the Congress is Dublin City University campus of Saint Patrick’s College Drumcondra Dublin. More information : SIETAR congress Programme 2017.

15 juni: Sindbadlezing - Utrecht

19 juni: Sekswerkers in Nederland - Utrecht georganiseerd door Antropologen alumni Utrecht, met o.a. Utrecht als casus.

15 juni: Sindbad- en Sherazade prijsuitreikingen, Academiegebouw Utrecht. Voorafgaand aan de uitreiking, wordt er een State of the Art lezing gehouden door dr. Kouratovsky (Sindbad-winnaar 2015), met de titel: Cultuur en individu: een benadering vanuit neuroscience. Meer info bij het NIP.

Oproep van Sietar Poland
Hello I am Bastian, a new board member of SIETAR Poland. One of the projects that our new board wants to undertake is working on and around the topics of ethics, quality and standards in intercultural training. We want to come in touch with some inspiring praxis that we could look at and build on. mailto:bastian@incontro-training.org.

17-18 February 2018: Intercultural competence 4.0: Sietar India conference. Call for papers, zie website.

---

Boeken

Bespiegelingen over intercultureel vakmanschap. Deze titel dekt perfect de lading van het boek dat Sietarlid Yvonne van der Pol recent heeft uitgebracht. Het is een bundel zeer lezenswaardige columns over een breed palet aan onderwerpen uit ons vakgebied met actuele vragen en beschouwingen. Er zitten echte pareltjes tussen.

Het MER-model voor interculturele communicatie. In dit boek van drs.ir. Sami Inal worden met een dialectische visie de interacties tussen autochtonen en migranten kritisch bekeken.

---
---