11-Stedentocht

In Home by frisovdijk@hotmail.com

Een speciale plaats in in de evenementenagenda neemt de ’11-Stedentocht’ in, die SIETAR Nederland sinds 2013 organiseert. Aanleiding was de wens van een groot aantal leden om beter op de hoogte te willen zijn van uitkomsten van (wetenschappelijk) onderzoek dat raakvlakken heeft met het werkterrein van SIETAR. We hebben onder onze leden ook hogescholen en universiteiten, dus wat ligt er nu meer voor de hand dan een paar keer per jaar op bezoek te gaan bij onze onderzoeksleden en door hen bijgepraat te worden. Tegelijk kunnen we ook onze praktijkverhalen inbrengen in het onderzoek en de uitwisseling opzoeken.

Daarom maken we ruimte in het SIETAR-programma voor een toer langs 11 Nederlandse kennisinstituten, trekken daar enkele jaren voor uit en organiseren we samen (Engelstalige) seminars. Dat noemen we de 11-Stedentocht. 

Eerdere 11-Stedentocht-evenementen:

  1. Groningen, 17 januari 2013: Hofstede Symposium i.s.m. met de Hanze University Groningen
  2. Tilburg, 16 oktober 2013: SymposiumAdvancing Intercultural Competence Development: Initiating the dialogue between researchers and practitioners’ i.s.m. de Vakgroep Crossculturele Psychologie van de Universiteit Tilburg.
  3. Amsterdam, 27 februari 2014:  ‘Unlocking the potential of teams: Team diversity and the role of leadership’, met Claudia Buengeler, Universiteit van Amsterdam
  4. Utrecht, 12 juni 2014: Seminar over het definiëren, toetsen en ontwikkelen van interculturele competenties, i.s.m. Hogeschool Utrecht
  5. Eindhoven, 6 november 2015: Train & Retain Talent i.s.m. met TU Eindhoven en HUB Eindhoven..
    Lees hier het verslag op Eindhoven News.
  6. Den Haag, 18 maart 2016  i.s.m. de Haagse Hogeschool
  7. Amsterdam, 10 oktober 2016 i.s.m. de VU

Verwacht in 2017:

Den Haag: 20 September – Seminar Internationalisering Onderwijs