HOME

SIETAR (Society for Intercultural Education, Training and Research) is ‘s werelds grootste vakvereniging van professionals op het gebied van interculturele communicatie en diversiteit. SIETAR wil de mogelijkheden laten zien die diversiteit biedt voor de samenleving en helpen bij de realisering hiervan. Hiervoor biedt SIETAR ondersteuning aan professionals die beroepsmatig in aanraking komen met diversiteit en cultuurverschillen, zowel binnen de eigen nationale grenzen als daarbuiten.

SIETAR Nederland is een zelfstandige vereniging binnen SIETAR Europa. SIETAR vervult in ons land een platformfunctie door mensen – actief op de genoemde gebieden – met elkaar in contact te brengen en van en met elkaar te laten leren. SIETAR zet zich actief in voor de professionalisering van het interculturele werkveld. Lees meer over onze vereniging op de pagina Over SIETAR.

Lid worden?
Ga naar Lidmaatschap in het hoofdmenu en lees de voordelen die je hebt als lid van SIETAR NL.


SIETAR NL bijeenkomsten februari/maart:

February 22: Expert meeting Top Sports 17:00 – 22:00 Frans Otten Stadion, Amsterdam
How do people in the field of top sports deal with intercultural issues? What can we learn from them that will be of help in the corporate world?
NOTA BENE: De inhoud van het programma is onlangs gewijzigd en uitgebreid. We verwelkomen de inleiders Susan Salzbrenner, Tom Fadrhonc en Mark Schuurman en er is een interactieve workshop. Read more  and subscribe..

8 maart: Dialoog over Gedragscode – 19:00 – 22:00 Seats2Meet, Utrecht
Welke rol kan een gedragscode vervullen voor de leden én voor Sietar als organisatie?
Hoe kunnen we rekening houden met de uiteenlopende wensen en behoeften van de leden hieromtrent?
Klik HIER voor meer details en aanmelden.

13 maart: Seminar Werkveld Media 19.30 – 22.00 u Seats2Meet
 De media vervullen binnen onze democratie een essentiële rol. Dagelijks worden we door de media geïnformeerd over gebeurtenissen in de samenleving. Ook geven media reflecties, door terugblikken, analyses en vooruitblikken, door het weergeven van verschillende meningen en nuanceringen. Tijdens deze werkbijeenkomst nemen we ruim de tijd voor een open dialoog. We zoomen in op twee hoofdvragen:
1. Wat is de invloed van de media op het ontstaan of de versterking van vooroordelen in de samenleving?
2. Hoe kunnen de media zinvol bijdragen aan de maatschappelijke dialoog?
Klik HIER voor meer details en aanmelden.


SIETAR_NieuwsLijnOp 15 februari is een NieuwsLijn verzonden aan alle leden. Niet ontvangen? Klik HIER voor de inhoud.
Je kan het Jaarprogramma 2017  HIER downloaden.


Video-tip: ‘Stranger in Paradise’

In een klaslokaal in Sicilië, vlak achter de muren van fort Europa, krijgen net gearriveerde migranten les van een leraar met enigszins krankzinnige trekjes. Het ene moment stoot hij ze genadeloos af, dan weer sluit hij ze zalvend in zijn armen. Op het snijvlak van documentaire en fictie onderzoekt Stranger in Paradise de machtsverhouding tussen Europa en vluchtelingen.

Europa krijgt gestalte in een meester die zijn klas van migranten meezuigt in zijn vertwijfeling. Een aan het immorele grenzend pleidooi, een door schuldgevoel bewogen welkomstwoord en het in beleid gegoten compromis daartussen: Stranger in Paradise is een nietsontziend filmessay over de mechanismen waarmee Europa het geluksverlangen van de vluchteling te lijf gaat.

Klik hier voor meer informatie en de gehele documentaire…